Hướng Dẫn cấu hình VPN SITE TO SITE Cisco ASA5525-X TO Draytek 2925FN (IPSec IKEv1)-Cisco to Draytek

0
36

𝑻𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒐̣̂ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝑽𝑷𝑵 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊. 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒄𝒍𝒊𝒑 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 2 (𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝑽𝑷𝑵 𝑺𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐 𝑺𝒊𝒕𝒆 𝑰𝑷𝒔𝒆𝒄 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒊𝒔𝒄𝒐 𝑨𝑺𝑨 5525-𝒙 𝒗𝒔 𝑫𝒓𝒂𝒚𝒕𝒆𝒌 𝑽𝒊𝒈𝒐𝒓 2925𝑭𝑵).
𝑨𝒏𝒉/𝒆𝒎 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 đ𝒂̣𝒐 𝒙𝒆𝒎 𝒍𝒊𝒌𝒆, 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒗𝒂̀ đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒌𝒆̂𝒏𝒉 𝑰𝑻𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝑵𝑽𝑷 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒆́.
———————————————————————
👉𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑉𝑃𝑁 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑒́
ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝑉𝑃𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠
𝑃ℎ𝑎̂̀𝑛 1 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦, 𝑉𝑃𝑁 𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑡𝑒 𝐼𝑝𝑠𝑒𝑐 𝐶𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑎𝑠𝑎 5525-𝑥 𝑣𝑒̂̀ 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑖𝑎𝑡𝑒 200𝑒
ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑦𝑜𝑢𝑡𝑢.𝑏𝑒/𝑇𝑀𝑞𝑡𝑂𝑔𝐵𝑓𝑒𝐺𝑜
——————————————————————-
👉Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑘𝑒̂𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑥𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 :
ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐼𝑇𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑁𝑉𝑃
👉 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆: 𝗣𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻
👉 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝐞𝐝 : 𝘃𝗶𝗲𝘁𝘁𝗲𝗰𝗵𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽.𝐯𝗻
𝑯𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝑫𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑽𝑷𝑵 𝑺𝑰𝑻𝑬 𝑻𝑶 𝑺𝑰𝑻𝑬 𝑪𝒊𝒔𝒄𝒐 𝑨𝑺𝑨5525-𝑿 𝑻𝑶 𝑫𝒓𝒂𝒚𝒕𝒆𝒌 2925𝑭𝑵 (𝑰𝑷𝑺𝒆𝒄 𝑰𝑲𝑬𝒗1)
——————————————————————-
#𝐼𝑇𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑁𝑉𝑃
#𝑣𝑝𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒_𝑖𝑝𝑠𝑒𝑐
#𝑐𝑖𝑠𝑐𝑜_𝑡𝑜_𝑑𝑟𝑎𝑦𝑡𝑒𝑘𝑣𝑖𝑔𝑜𝑟
#𝑗𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛
#𝑝ℎ𝑢𝑜𝑛𝑔𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛
#𝑣𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒𝑐ℎ𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
#𝑣𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒𝑐ℎ𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑣𝑛
#𝑗𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑣𝑙𝑜𝑔𝑠
#𝑝ℎ𝑢𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡
#𝑣𝑝𝑛_𝑠𝑖𝑡𝑒_𝑡𝑜_𝑠𝑖𝑡𝑒_𝑐𝑖𝑠𝑐𝑜_𝑎𝑠𝑎_𝑑𝑟𝑎𝑦𝑡𝑒𝑘
#𝐼𝑃𝑆𝑒𝑐
#𝑉𝑃𝑁𝐷𝑟𝑎𝑦𝑡𝑒𝑘𝑣𝑖𝑔𝑜𝑟

Các bạn xem video clip cụ thể bên dưới nhé.

Bài trướcTuyển tập video về Forgiate
Bài tiếp theoQuyền NTFS và Quyền chia sẻ mọi thứ bạn dành cho Sysadmin cần biết trước khi làm về File server
Phuong Nguyen
Xin chào, Nguyễn Văn Phương là chủ sở hữu trang web viettechgroup.vn. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực CNTT từ năm 2008. Với gần 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển thiết kế, Quản trị, cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp hệ điều hành .. Tôi hiện là Quản trị viên Cơ sở hạ tầng cao cấp cho mạng Doanh nghiệp. Thành tích: Quản lý dự án CNTT Hệ thống và mạng quản lý CNTT Bảo mật CNTT và bảo vệ dữ liệu. Lập kế hoạch và sửa lỗi cho Cơ sở hạ tầng và An ninh Máy chủ hệ thống triển khai (HP, IBM, Lenovo, Dell ..), Mạng (Cisco, Juniper, Enterasys, ..), hệ thống PABX, Tường lửa (Cisco ASA 5525-x, Juniper SSG520, ..) Quản trị và bảo trì hệ thống mạng: + Quản lý tất cả các cấu hình mạng hệ thống CNTT: AD, DNS, DHCP, chuyển đổi lõi, chuyển đổi truy cập, Bộ định tuyến, Tường lửa, v.v. Thiết kế và triển khai hệ thống CNTT, quản lý dự án và quản lý vận hành CNTT, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về hệ thống ERP SQL, HRM, v.v. Quản lý nhà cung cấp / tích hợp hệ thống bên ngoài: hỗ trợ bộ phận khác về thông số kỹ thuật để tối ưu hóa chi phí, hiệu quả quy trình kinh doanh, tuân thủ chi tiêu mua sắm. Triển khai hệ thống ảo hóa trên Microsoft Windows Server 2016 (Hyper-V) và VMware (Vmware vSphere 5.5, 6.5.6.7U1, U2, U3, 7.0 vCenter) Quản lý sao lưu và khôi phục trên các sản phẩm sao lưu Symantec (Sao lưu Veritas 16, 20, 20.1, 20.2, 20.3,..20.6), Sao lưu & sao lưu Veeam 9.0, 9.5U1, 9.5U2 U3, U4, 10