Tuyển tập video về Forgiate

0
46

👉𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒃𝒐̣̂ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝑽𝑷𝑵 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊. 𝑽𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒄𝒍𝒊𝒑 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒆. 𝑪𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒍𝒊𝒑 𝒏𝒂̀𝒚
𝑨𝒏𝒉/𝒆𝒎 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 đ𝒂̣𝒐 𝒙𝒆𝒎 𝒍𝒊𝒌𝒆, 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒗𝒂̀ đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒆́.
𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒂/𝒆 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒐́ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒉𝒂𝒚 𝒚́ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒆̂̀ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒆́.
👉𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑉𝑃𝑁 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑒́
ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝑉𝑃𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠
👉𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝐹𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦
ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑎𝑝𝐹𝑇𝐺
👉Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑘𝑒̂𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑥𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 :
ℎ𝑡𝑡𝑝s://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐼𝑇𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑁𝑉𝑃
👉 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆: 𝗣𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻
👉 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝐞𝐝 : 𝘃𝗶𝗲𝘁𝘁𝗲𝗰𝗵𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽.𝐯𝐧, 𝐜𝐜𝐯𝐢.𝐯𝐧

Bài trướcCấu hình cơ bản IP VLAN, PPPOE , VPN Fortigate 50E | Config Base Network IP VLAN, PPPoE, VPN FTG50E
Bài tiếp theoHướng Dẫn cấu hình VPN SITE TO SITE Cisco ASA5525-X TO Draytek 2925FN (IPSec IKEv1)-Cisco to Draytek
Phuong Nguyen
Xin chào, Nguyễn Văn Phương là chủ sở hữu trang web viettechgroup.vn. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực CNTT từ năm 2008. Với gần 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển thiết kế, Quản trị, cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp hệ điều hành .. Tôi hiện là Quản trị viên Cơ sở hạ tầng cao cấp cho mạng Doanh nghiệp. Thành tích: Quản lý dự án CNTT Hệ thống và mạng quản lý CNTT Bảo mật CNTT và bảo vệ dữ liệu. Lập kế hoạch và sửa lỗi cho Cơ sở hạ tầng và An ninh Máy chủ hệ thống triển khai (HP, IBM, Lenovo, Dell ..), Mạng (Cisco, Juniper, Enterasys, ..), hệ thống PABX, Tường lửa (Cisco ASA 5525-x, Juniper SSG520, ..) Quản trị và bảo trì hệ thống mạng: + Quản lý tất cả các cấu hình mạng hệ thống CNTT: AD, DNS, DHCP, chuyển đổi lõi, chuyển đổi truy cập, Bộ định tuyến, Tường lửa, v.v. Thiết kế và triển khai hệ thống CNTT, quản lý dự án và quản lý vận hành CNTT, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về hệ thống ERP SQL, HRM, v.v. Quản lý nhà cung cấp / tích hợp hệ thống bên ngoài: hỗ trợ bộ phận khác về thông số kỹ thuật để tối ưu hóa chi phí, hiệu quả quy trình kinh doanh, tuân thủ chi tiêu mua sắm. Triển khai hệ thống ảo hóa trên Microsoft Windows Server 2016 (Hyper-V) và VMware (Vmware vSphere 5.5, 6.5.6.7U1, U2, U3, 7.0 vCenter) Quản lý sao lưu và khôi phục trên các sản phẩm sao lưu Symantec (Sao lưu Veritas 16, 20, 20.1, 20.2, 20.3,..20.6), Sao lưu & sao lưu Veeam 9.0, 9.5U1, 9.5U2 U3, U4, 10