Thứ Năm, Tháng Tám 13, 2020
Transfer Roles Ad2019 Demote

Hướng Dẫn hạ cấp (Demote) Active directory khỏi hệ thống sau chuyển đổi WS2008...

0
Tiếp theo phần 1 Hướng Dẫn Chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) P1. Tôi sẽ hướng dẫn phần 2.
Transfer Roles Ad2019 Demote

Hướng Dẫn hạ cấp (Demote) Active directory khỏi hệ thống sau chuyển đổi WS2008...

0
Tiếp tục phần 1 hướng dẫn chuyển đổi WS2008 R2 FSMO quảng cáo để WS2019 (ADDS) P1. Tôi sẽ hướng dẫn phần...
Image 118 1024x655 4

Hướng Dẫn Chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) | Migrate WS 2008...

0
#--------------------------------------------------------- #--CREATE BY IT SHARE NVP #--DATE: 2019-09-14 #--HƯỚNG DẪN Chuyển đổi Migrate...

Hướng dẫn extend size disk root Centos 7 on VM Esxi 6.5 | How...

0
#--------------------------------------------------------- #--CREATE BY IT SHARE NVP #--DATE 2019-08-25 #--Hướng dẫn extend disk VM...

Copyright 2020 © Viettechgroup.vn