IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Veeam One 9.5-4-Update-4a

0 308

1.Thông tin sản phẩm Veeam One 9.5

Veeam ONE là phần mềm giám sát từ công ty Veeam của Thụy Sĩ. Sản phẩm độc đáo này được sử dụng để theo dõi hiệu suất và giám sát hiệu suất của các hệ thống ảo (Vmware-Hyper-V).

2.Các thay đổi đối với bản phát hành này

 • Các thay đổi đối với bản phát hành này sẽ ngoài việc giải quyết hơn một trăm lỗi:
 • Hỗ trợ các sản phẩm Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2019.
 • Khả năng tương thích VMware vCloud Director 9.7 ở cấp tính năng Update 4 hiện có
 • Sẵn sàng cho VMware vSphere 6.7 U2 bao gồm hỗ trợ cho máy ảo với phiên bản phần cứng ảo 15
 • Miền dữ liệu Dell EMC sử dụng DD OS 6.2 hiện được hỗ trợ làm kho lưu trữ sao lưu thông qua cả giao thức DDBoost và CIFS / NFS.
 • Hỗ trợ các máy ảo chạy Hyper-V trên các phiên bản Microsoft Windows 10 cập nhất tháng 05-2019 và Windows Server phiên bản 1903.
 • VMware vSphere 6.5 U3 và VMware vSphere 6.7 U3 được hỗ trợ chính thức với Update 4a

3.Kích hoạt Crack

 • Các bạn cài đặt phần mềm và chạy sau khi cài đặt.
 • Đăng xuất khỏi phần mềm và dừng ba dịch vụ phần mềm,
 • Cop tập tin ghi đè theo thứ tự trong file.
 • Bạn bắt đầu dịch vụ phần mềm và nhập giấy phép phần mềm từ menu Trợ giúp
 • Tập tin ISO để cài đặt mới và tập tin ZIP để cập nhật. Lưu ý rằng đối với bản cập nhật, bạn cần ghi đè lên các tệp đã được bẻ khóa trước (9.5.4) và sau đó khởi động lại sau khi cập nhật.

4.Download -Tải về

Tải xuống Veeam ONE 9.5.4 Cập nhật 4a
Liên kết: Veeam ONE 9.5.4 Cập nhật tệp ZIP 4a
Kích thước : 43,48 MB
Liên kết: Veeam ONE 9.5.4 Cập nhật tệp ISO 4a
Kích thước: 1,32 GB
Liên kết: Veeam ONE Patch + Giấy phép
Kích thước: 235,51 KB
Mật khẩu: www.viettechgroup.vn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More