IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

Veeam

Veeam One 9.5-4-Update-4a

1.Thông tin sản phẩm Veeam One 9.5Veeam ONE là phần mềm giám sát từ công ty Veeam của Thụy Sĩ. Sản phẩm độc đáo này được sử dụng để theo dõi hiệu suất và giám sát hiệu suất của các hệ thống ảo (Vmware-Hyper-V).2.Các thay đổi đối

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More