IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

CÁCH XỬ LÝ LỖI CÀI VMWARE TOOLS CHO WINDOWS 7, 2008, 2012R2 TRÊN VMWARE WORKSTATION 16

0 6,951

Mô tả

Khi cài Vmware Workstation xong từ bản 16 trở lên thì khi các bạn cài 1 số OS như :

Windows 7, Windows Server 2008R2, Server 2012 thì sẽ báo lỗi sau không cài được Vmware tools:

Mặc dù đã chọn Install this driver anyway vẫn lỗi nhé.

Nguyên nhân

Sài Vmware mà không cài được Vmware tools thì coi như bỏ đi haha…Nói vui thế thôi đây không phải bug của Vmware nhé mà chính ông Microsoft đã nâng mới bảo mật OS lên thuật toán SHA1, SHA2 vào năm 2019 của OS. Cho nên Vmware kêu cần cập nhật bản vá OS Windows 7, 2008R, 2012 trước khi cài Vmware Tools nhé.

Giải quyết

Download cho Windows 7 và  Windows server 2008 R2:

Download cho Windows Server 2012R2:

Ví dụ tôi đang cần cài Windows 7 Vmware Tools

Run bản vá cập nhật cho Windows 7 nhé nhớ phải SP1 KB4474419

Chờ cài xong cập nhật reboot

Cài Vmware Tools

Sau khi boot lại tiến hành cài Vmware Tools ngon lành nhe các ae

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn Viết

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More