IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing loại

Tin tức

3 yếu tố quan trọng của người làm IT ?

Có nhiều yếu tố, nhưng mình thấy có 3 yếu tố quan trọng của người làm IT đó là:1-Technical engineering (đôi khi gọi là kĩ năng cứng)2-Human engineering (đôi khi gọi là kĩ năng mềm, bao gồm cả kĩ năng lãnh đạo)3-Tâm (tạm gọi như

Việt Nam sẽ có ba trung tâm dữ liệu lớn

Việc hình thành ba trung tâm dữ liệu lớn giúp Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển AI trong ASEAN và trên thế giới đến năm 2030.Theo quyết định của Thủ tướng vừa Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More