IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Bản cập nhật hotfix (HU) Exchange Server 23 tháng 4 năm 2024

0 50

Microsoft đã phát hành Bản cập nhật Hotfix (HU) cho phép hỗ trợ các vấn đề về chức năng và địa chỉ mới trong Bản cập nhật bảo mật (SU) tháng 3 năm 2024

Áp dụng phiên bản:


Exchange Server 2019 CU13 and CU14
Exchange Server 2016 CU23

Điểm mới bản HU


HU tháng 4 năm 2024 giới thiệu hỗ trợ Chứng chỉ elliptic curve cryptography (ECC) và xác thực Hybrid modem cho Outlook trên web và ECP.

Vấn đề được giải quyết

Microsoft vẫn đang tìm cách khắc phục một sự cố khác khiến việc in lịch trong OWA có thể không hoạt động trừ khi sử dụng phím tắt CTRL+P.
Một số tính năng bản HU Exchange lần này

jsisen

phuongit

exchangeserver

exchangeserverHU

exchangeserver2019CU14

UpdateexchangeHU

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More