IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách cập nhật Exchange 2016 CU3 to Exchange 2016 CU21

0 710

Cách cập nhật Exchange 2016 CU3 to Exchange 2016 CU21|Upgrade EX2016CU3 to EX2016 CU21|Phương Nguyễn

cach_cập_nhật_exchange_server_cu3_CU21 #upgrade_exchange2016CU3_Exchange2016CU21 #phuong_nguyenIT #itsharenvp

Clip này Phương nguyễn chia sẻ ngữ cảnh thực tế Doanh nhiệp đang sử dụng hệ thống Email Exchange Server 2016 CU3 quá cũ có rất nhiều lỗ hổng cần cập nhật mới nhất Exchange 2016 CU21 (Tính đến ngày 30/08/2021).
Checklist Cập nhật:
1/ Chuẩn bị Schema, AD, Domain (/PrepareSchema, /PrepareAD, /PrepareDomain)
2/ Đưa DAG mode mantaince (.\StartDagServerMaintenance.ps1 -ServerName ServerName -MoveComment Maintenance -PauseClusterNode )
3/ Reboot
4/ Cài Install 4.8
4.1.(Stop và Disable Services Exchange)
4.2 Install .net.4.8
4.3. Reboot Server
4.4 .Re-enale services nhưng chưa Start dịch nhe.
4.5 Cài thêm VC2012, 2013++
5/ Backup toàn bộ cấu hình IIS, hoặc tùy chỉnh giao diện Web OWA,…
6/ Install Exchange Cu21 có thể chạy GUI hoặc CMD run As Administrator
D:\setup.exe /m:upgrade /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.
7/ Reboot
8/ Cài Security Update (SU) KB5000871 is included in CU20 mới nhất nếu có.
9/ ReImport lại các cấu hình tùy chỉnh OWA nếu có,
10/ Kiểm tra lại các dịch vụ Exchange Services start, gửi nhận ok
11 Đưa DAG về mode bình thường (.\StopDagServerMaintenance.ps1 -serverName ServerName)

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

Theo dõi IT Share NVP trên mạng xã hội liên kết :
►Website: https://viettechgroup.vn, https://phuongnguyenblog.com
►Facebook: https://www.facebook.com/jsisen
►Fanpages: https://www.facebook.com/itsharenvp
►Group facebook: https://www.facebook.com/groups/viettechgroupvn
►Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuong-nguyen-van
►Twitter: https://twitter.com/jsisen
►Instagram: https://www.instagram.com/js1sen

© Bản quyền thuộc về kênh IT Share NVP, Tác giả Phương Nguyễn
☞Vui lòng không reup
©Copyright by IT Share NVP/Author: Phuong Nguyen
☞Please do not reup

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More