IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Chia sẽ 1 số cách bảo mật SQL Server

Sáng nay có bạn alo hỏi vụ sql tấn công và ăn cua…Tình hình có vẻ căng vụ publishing port SQL Server 1433 nhất là thuê hosting vps.Một số ý khuyến cáo chia sẽ ae bảo mật Server SQL:1/ Buộc phải có tường lửa nếu thuê hosting thì cũng

Chuyển đổi số là gì ?

Định nghĩa chuyển đổi số (Digital Transformation)Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.chuyen-doi-soQuá

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP  VERTIAS BACKUP EXEC

Giới thiệu Vertias BackupVeritas Backup Exec ™ tập trung vào việc giữ cho việc bảo vệ dữ liệu đơn giản, an toàn và thống nhất.Giải pháp hợp nhất cho các môi trường đám mây ảo, vật lý, công cộng và hỗn hợp giúp đơn giản hóa

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More