IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Exchange Server 2016/2019

Tổng hợp Cài đặt và cấu hình Exchange Server 2016/2019 chỉ cần vài cú nhấp chuột. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các bài viết về cách bắt đầu với Exchange Server 2016. Nếu bạn muốn cài đặt và cấu hình Exchange Server và không biết bắt đầu từ đâu, hãy đảm bảo đánh dấu trang này. Admin chia sẽ theo link bài lab bên dưới nhé.

Admin rất yêu thích về lĩnh vực Exchange Server có làm loạt bài viết về Exchange Server hi vọng. List các vấn đề có thể giúp ích cho các bạn System Admin cần triển khai xây dựng hệ thống Mail Exchange nhé. Sau đây là thông tin mô tả để chuẩn bị làm lab

Mở đầu

Kiến thức cần biết trước khi làm hệ thống email Doanh Nghiệp

Thông tin

Trước khi bắt đầu

Yêu Cầu

Cài đặt Exchange Server 2016/2019

Cấu Hình Exchange Server 2016

Test Mail flow

Cập nhật bản vá (CU)

Môi trường tồn tại Exchange 2010/2013

Tháo bỏ Exchange – Decommission exchange

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More