IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN XOÁ VNPT CA TOKEN CŨ HẾT HẠN

0 752

Bước 1 Tải phần mềm VNPT CA Admin để xóa thông tin chữ ký số hết hạn

Link tại đây

Bước 2: Đóng app hiện tại quyền và chạy ứng dụng vừa download về

Chọn vào chứng thư số-> nhập pin-> xoá chọn thông tin chữ ký số hết hạn cần xoá, nhớ là phải check ký nhé không là xoá nhằm nguy hiểm lại tốn time để xin lại căng lắm

Chọn CA hết hạn chọn xoá là xong

Phương nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More