IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình Chính sách Lưu giữ Email Retention Tags Exchange

0 596

Cấu hình Chính sách Lưu giữ Email Retention Tags Exchange | Phương Nguyễn

retentiontags #retentionpolices #phương_nguyễn #phuongnguyen #itsharenvp #phuongnguyenblog #viettechgroupvn

Clip này chia sẽ cách cấu hình chính sách lưu giữ email bằng cách sử dụng chiến lược Messaging Records Management (MRM): retention tags và retention policy. Nằm trong modulde chính sách tuân thủ (Policy compliance) của Exchange Server.
Time line
00:00 Giới thiệu
00:32 Nội dung video
00:50 Message Records Management là gì và chiến lược retention tags, retention policy
02:07 Định nghĩa retention tags là gì, chính sách giữ lại
02:50 Phân loại Retention tags: default policy tags, retention policy tags, personal Tags
04:12 Folder default mailbox user outlook
05:04 Cơ chế retention tags và đặc điểm vận hành kết hợp policy
11:24 Retention policy áp dụng cho retention tags
11:42 Cấu hình retention tags và retention policy
12:30 Demo cấu hình thực tế áp dụng cho user: xóa email 7 ngày deleted items và junk mail , giữ lại email Inbox và Sent Items trong vòng 5 năm

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

Theo dõi IT Share NVP trên mạng xã hội liên kết :
►Website: https://viettechgroup.vn, https://phuongnguyenblog.com
►Facebook: https://www.facebook.com/jsisen
►Fanpages: https://www.facebook.com/itsharenvp
►Group facebook: https://www.facebook.com/groups/viettechgroupvn
►Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuong-nguyen-van
►Twitter: https://twitter.com/jsisen
►Instagram: https://www.instagram.com/js1sen

© Bản quyền thuộc về kênh IT Share NVP, Tác giả Phương Nguyễn
☞Vui lòng không reup
©Copyright by IT Share NVP/Author: Phuong Nguyen
☞Please do not reup

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More