IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

backup

Phần mềm Veritas Backup exec 20.6.1188.2718 x64

Mô tảGiải quyết những thách thức sao lưu của bạn với Symantec Backup exec. Được mua bởi Veritas, phần mềm sao lưu và khôi phục mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng này được thiết kế cho tất cả cơ sở hạ tầng của bạn, bất kể nền

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More