IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách cập nhật bản vá CU SU Exchange Server

0 485

Cách cập nhật bản vá CU SU Exchange Server | How to update CU, SU Exchange| Phương Nguyễn IT

cập_nhật_bản_vá_exchange #update_cu_su_exchangeserver #phương_nguyễn_IT #itsharenvp

Clip này Phương Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm cũng như best practice cập nhật bản vá CU, SU Exchange Server:
1/ Bản vá cập nhật tính lũy (Cumulative Update CU), Security Updates (SU) là gì
2/ Các lý do tại sao cập nhật CU, SU ?
3/ nguyên tắc và cách tốt nhất cập nhật CU SU Exchange server
4/ Các checklist cập nhật Exchange 2016 CU 3 lên Exchange 2016 CU21
Timeline
00:00 Giới thiệu
00:36 Nội dung video
01:03 Bản vá cập nhật tính lũy (Cumulative Update CU), Security Updates (SU) là gì
02:37 Lý do cập nhật CU, SU
03:38 Nguyên tắc các cách cập nhật CU, SU
06:35 Sơ đồ cập nhật CU, SU Exchange Server
08:08 Các bước cập nhật Exchange Server 2016 CU3- lên Exchange Server 2016 CU21

KHUYẾN CÁO: Video này và nội dung của nó tuân theo Điều khoản Sử dụng của Microsoft ( https: //www.microsoft.com/en-us/legal …). Tất cả mã và tập lệnh phải tuân theo các điều khoản hiện hành trên Microsoft (ví dụ: Giấy phép MIT). Mọi việc cập nhật khuyến cáo nên thực hành lab trước khi chạy trên máy chủ production.
DISCLAIMER: This video and its contents are subject to the Microsoft Terms of Use (https://www.microsoft.com/en-us/legal…). All code and scripts are subject to the applicable terms on Microsoft’s site (e.g., the MIT License). Any updates recommend doing lab work before running on the production server.
https://aka.ms/exchangeupdatewizard

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

Theo dõi IT Share NVP trên mạng xã hội liên kết :
►Website: https://viettechgroup.vn, https://phuongnguyenblog.com
►Facebook: https://www.facebook.com/jsisen
►Fanpages: https://www.facebook.com/itsharenvp
►Group facebook: https://www.facebook.com/groups/viettechgroupvn
►Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuong-nguyen-van
►Twitter: https://twitter.com/jsisen
►Instagram: https://www.instagram.com/js1sen

© Bản quyền thuộc về kênh IT Share NVP, Tác giả Phương Nguyễn
☞Vui lòng không reup
©Copyright by IT Share NVP/Author: Phuong Nguyen
☞Please do not reup

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More