IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách ghép port Bond Link Aggregation (LACP) Synology DS 920

0 1,856

Hôm nay admin sẽ hướng dẫn cách gôm port lại để tăng băng thông cũng như tính dự phòng cho NAS DS 920 Synology nói chung nhé.

Điều kiện ghép port

 • Thiết bị NAS ít nhất có 2 port mạng LAN
 • Với tính năng Tổng hợp liên kết được bật, lưu lượng mạng sẽ tự động được điều chỉnh và cân bằng cho từng thiết bị được kết nối.
 • Nếu nhiều interfaces được kết nối với nhiều bộ chuyển mạch, hãy đảm bảo các cổng bộ chuyển mạch nằm trong cùng một mạng LAN hoặc VLAN.

Cách thực hiện ghép port (Bond Interface)

Vào giao diện quản lý Control Panel > Network > Network Interface. chọn Create > Create Bond.

Chọn mode tại đây giải thích 1 xíu về các loại Bond Network

Mô tả từng mode hoạt động:

 • Adaptive Load Balancing: Chế độ này tối ưu hóa lưu lượng mạng được NAS Synology của bạn nhận và gửi cho dù Swicth có hỗ trợ Link aggregation(tạm dịch liên kết hỗ trợ) hay không. Để tránh các lỗi không mong muốn, vui lòng không bật Liên kết Tổng hợp trên nút chuyển ngay cả khi nó được hỗ trợ. Mode này hay được sử dụng nhé nên đượ chọn để mặc định
 • IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation: Chế độ này tối ưu hóa lưu lượng mạng nhận và gửi bởi NAS Synology của bạn, đồng thời yêu cầu bật tính năng Tổng hợp liên kết IEEE 802.3ad (Động) (LACP, 802.1AX) trên các thiết bị chuyển mạch. Nếu nhiều thiết bị chuyển mạch (Swicth) được sử dụng, Các Swicth này phải được stack và được cấu hình đúng.
 • Balance XOR: This mode balances the network traffic received and sent by your Synology NAS, and requires Static Link Aggregation to be enabled on the switches. If multiple switches are used, these switches have to be stackable and properly configured. If Link Aggregation is not supported by the switch, the traffic sent by your Synology NAS can still be balanced. With this mode, the lost links can be detected but not the cause (e.g., when the Ethernet cables are unplugged or the switch is wrongly configured).
 • Chế độ này cân bằng lưu lượng mạng do NAS Synology của bạn nhận và gửi, đồng thời yêu cầu bật tính năng Tổng hợp liên kết tĩnh trên các thiết bị chuyển mạch. Nếu nhiều thiết bị chuyển mạch được sử dụng, các swicth này phải được cấu hình stacking và được định cấu hình đúng. Nếu Link Aggregation không được công tắc hỗ trợ, lưu lượng được gửi bởi NAS Synology của bạn vẫn có thể được cân bằng. Với chế độ này, các liên kết bị mất có thể được phát hiện nhưng không phải là nguyên nhân (ví dụ: khi cáp Ethernet được rút ra hoặc công tắc được định cấu hình sai).
 • Active/Standby: Chế độ này cung cấp cho NAS Synology của bạn khả năng chịu lỗi mạng. Tức là, khi interface mạng hoạt động gặp sự cố downtime, một trong các cổng LAN khác sẽ tiếp quản để duy trì kết nối mạng. Bạn có thể chọn chế độ này mà không cần cấu hình thiết bị chuyển mạch hoặc với một swicth có hỗ trợ IEEE 802.3ad Link Aggregation.


Nếu bạn đã bật Open vSwitch, bạn có thể chọn một trong các chế độ sau:

 • Balance-SLB: Chế độ này cân bằng lưu lượng mạng mà không yêu cầu hỗ trợ cho các thiết bị chuyển mạch mạng cụ thể và cho phép kết nối giữa hai thiết bị chuyển mạch.
 • Balance-TCP: Chế độ này cho phép kết nối với các công tắc được định cấu hình là Tổ hợp liên kết động (IEEE 802.3ad LACP). Nếu sử dụng nhiều công tắc, chúng phải có thể xếp chồng lên nhau và được định cấu hình đúng.
 • Active/Backup Mode: Chế độ này cung cấp cho NAS Synology của bạn khả năng chịu lỗi mạng bằng cách sử dụng hai interface. Khi 1 interface mạng đang hoạt động bị trục trặc, nic còn lại sẽ tiếp quản để duy trì kết nối mạng. Bạn có thể chọn chế độ này mà không cần cấu hình swicth.

Ở đây chọn default adaptive load balacing nhé

Chọn vào interface 2 port để ghép port nhé

Đặt IP cho Bond network nhé

Sau khi applied thì 2 LAN sẽ gôm lại và chỉ hiện diện 1 card mạng duy nhất có tên là Bond nhé

Nếu các bạn không thích có thể xóa bằng cách delete nhé.

Chúc các bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More