IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Các khuyến cáo về kích thước Database Exchange Server

0 2,808

Cơ sở dữ liệu Exchange Bạn cần biết giới hạn kích thước cơ sở dữ liệu Exchange và các khuyến nghị để chạy môi trường Exchange Server 2016/2019 tối ưu. Kích thước cơ sở dữ liệu Exchange được đề xuất là điều quan trọng cần biết. Ví dụ: bạn muốn tham khảo hoặc kiến trúc một cấu hình mới cho môi trường Exchange hiện có. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu phương pháp hay nhất về kích thước cơ sở dữ liệu Exchange. Khuyến nghị về kích thước

Các khuyến cáo về kích thước Database Exchange Server

Các khuyến nghị về kích thước cơ sở dữ liệu Exchange như sau:

  • Exchange Tính sẵn sàng cao (HA) (Đồng bộ) tối đa là 2000 GB (2 TB) trên mỗi cơ sở dữ liệu
  • Exchange đơn lẻ (non-HA) (non-Đồng bộ) tối đa là 200 GB trên mỗi cơ sở dữ liệu

Bằng đồng bộ, Server đã được cấu hình DAG

Giải thích kích thước đề xuất của cơ sở dữ liệu Exchange

Đó là về thời gian phục hồi. Việc khôi phục cơ sở dữ liệu sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu kích thước của cơ sở dữ liệu lớn. Cơ sở dữ liệu có kích thước nhỏ hơn sẽ nhanh hơn để khôi phục. Ví dụ: bạn có cơ sở dữ liệu 100 GB và cơ sở dữ liệu 1000 GB có kích thước. Cả hai đều không thành công và bạn cần khôi phục cả hai cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu của mình. Cơ sở dữ liệu nào nhanh hơn để khôi phục và đưa trở lại trực tuyến? Câu trả lời: cơ sở dữ liệu Exchange có kích thước nhỏ hơn.

Giới hạn kích thước Database Exchange 2016/2019

Exchange có hai phiên bản, đây là Phiên bản Tiêu chuẩn và Phiên bản Doanh nghiệp. Bạn nên đọc bài viết so sánh Exchange Server 2016 Edition để biết thêm thông tin.

Exchange Server Standard Edition

  • Maximum of 5 mounted databases per server
  • Database size limit is 1 TB (1024 GB)

Exchange Server Enterprise Edition

  • Maximum of 100 mounted databases per server
  • Database size limit is 16 TB (16384 GB)

Kết luận

Tóm lại, bạn đã tìm hiểu các khuyến nghị về kích thước cơ sở dữ liệu Exchange. Bây giờ bạn đã biết phương pháp hay nhất về kích thước cơ sở dữ liệu Exchange, bạn sẽ thay đổi môi trường Exchange của mình chứ? Giữ cơ sở dữ liệu nhỏ hơn 200 GB trên Máy chủ Exchange độc lập và 2000 GB nếu đó là Máy chủ Exchange được cấu hình DAG. Luôn ghi nhớ giới hạn kích thước cơ sở dữ liệu Exchange.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More