IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Sao lưu và khôi phục cấu hình FortiClient hoàn chỉnh

0 2,766
Sự miêu tảCách sao lưu và khôi phục cấu hình FortiClient hoàn chỉnh
Các thành phầnTất cả các phiên bản của FortiClient
cho FortiClient 1.2 trở lên:
Có thể lưu phần VPN của cấu hình, bằng cách xuất từng chính sách VPN dưới dạng tệp * .vpl
Các bước hoặc lệnhFortiClient theo mặc định được cài đặt trong thư mục C: \ Program Files \ Fortinet \ FortiClient với nhiều thông tin nhật ký, cách ly và cập nhật được duy trì trong thư mục đó. Các cài đặt cấu hình được lưu trữ trong sổ đăng ký Windows. Bài viết này mô tả cách sao lưu và khôi phục cấu hình FortiClient hoàn chỉnh, (bao gồm phần mềm chống vi-rút, Tường lửa, VPN và các cài đặt cấu hình chung khác) bằng công cụ ‘regedit’ của Windows. Các cài đặt này chỉ có thể được khôi phục nếu chúng được lưu trên cùng một máy tính có bản sao lưu của chúng, vì các cài đặt đăng ký có chứa các mục cụ thể của máy.CẢNH BÁO: Việc sử dụng Windows Registry Editor không chính xác có thể gây ra sự cố nghiêm trọng cần cài đặt hệ điều hành của bạn và có thể mất dữ liệu. SỬ DỤNG EDITOR ĐĂNG KÝ TẠI RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. Đảm bảo bạn có một bản sao lưu trước khi tiến hành. Để sao lưu cấu hình FortiClient, hãy  khởi động >  Chạy .Type regedit và nhấn OK. Truy cập HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ FortinetRight – nhấp vào phím FortiClient và chọn Xuất. Xác định nơi bạn muốn lưu tệp trên ổ cứng. Ví dụ: bạn có thể đặt tên là forticlient.reg.Để khôi phục cấu hình FortiClient Tắt xuống FortiClient. Bắt đầu >  Chạy.Type regedit và nhấn OK. Truy cập HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Fortinet và xóa khóa Fortinet và các khóa con của nó. Định vị tệp đăng ký được lưu trữ (forticlient.reg trong ví dụ này) và nhấp đúp vào nó. Xác nhận rằng bạn muốn thêm thông tin vào sổ đăng ký. Cấu hình được lưu trữ trước đó sẽ được áp dụng.

Nguồn từ: https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?externalID=10951

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More