IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình cơ bản IP VLAN, PPPOE , VPN Fortigate 50E | Config Base Network IP VLAN, PPPoE, VPN FTG50E

0 1,513

———————————————————

–CREATE BY IT SHARE NVP by Viettechgroup.vn

–DATE: 2020-04-04

–Hướng Dẫn Cấu hình cơ bản IP VLAN, PPPOE SD-WAN, VPN Fortigate 50E | Basic Configuration Network IP VLAN, PPPoE, VPN Fortigate 50E

–Catalogues: Bộ Lab Vmware-MCSA

———————————————————

Khảo sát sơ bộ Firewall FORTIGATE 50E

  1. Đăng nhập
  2. Network
  3. Set IP LAN
  4. WAN
  5. Cấu hình ra internet
  6. System
  7. Policy
  8. VLAN trunking
  9. VPN Ipsec

Clip xem hướng dẫn đính kèm

Hướng dẫn cấu hình cơ bản IP VLAN PPPoE, VPN trên Fortigate 50E

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More