IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Bài 4.6.Cấu hình Mail Flow Gửi Nhận Exchange | Configure mail Flow Exchange Server

0 1,252

Bài 4.6.Cấu hình Mail Flow Gửi Nhận Exchange | Configure mail Flow Exchange Server| Phương Nguyễn
Clip này Phương Nguyễn Chia sẽ cách cấu hình mail flow: bao gồm cấu hình accepted domain, mail flow send connector, Address email Policy, Kiểm tra gửi nhận bằng link

cấu_hình_gửi_nhận_exchange_server #configure_mail_flow_exchange #phương_nguyễn #phuongnguyen #itsharenvp

Timeline
00:00 Giới thiệu
00:42 Nội dung video
01:58 Cấu Hình Accepted Domain
04:16 Cấu Hình Email Default Address Polices
07:01 Cấu Hình Send Connector
11:08 Khảo sát send connector
12:34 Khảo Sát Receive Connector
15:35 Công Cụ Kiểm Tra Cấu Hình Mail Exchange(Microsoft Remote Connectivity Analyzer)
16:31 Kiểm tra Outlook Connectivity
20:32 Kiểm tra Inbound SMTP-mail flow email từ bên ngoài gửi vào Exchange Server
22:06 Kiểm tra Outbound SMTP-mail flow email từ Exchange Server ra bên ngoài Internet
23:55 Kiểm tra bằng Powershell-Công cụ telnet kiểm tra gửi ra ngoài
25:01 Kiểm tra publishing Email, HTTP, HTTPS bằng web online
27:01 Test Gửi/ Nhận email nội bộ bằng webmail outlook
27:42 Test gửi nhận email từ exchange ra Gmail webmail outlook

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019

https://youtu.be/5p937Ao7Wbw

Hãy theo dõi kênh Phương Nguyễn tại đây : https://youtube.com/c/PhuongNguyenIT

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More