IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Nhập Key bản quyền cho Exchange Server

1,401

Sau khi cài đặt xong Exchange Server thì mặt định là 180 ngày bản quyền. Chúng ta cần phải nhập key cho Server. Bài viết này Phương Nguyễn chia sẻ cách nhập key nhé.

Thông tin license

License key sản phẩm cho Exchange Server 2016 biết rằng bạn đã mua giấy phép Standard hoặc Enterprise Edition. Nếu khóa sản phẩm bạn đã mua dành cho giấy phép Standard Edition, thì nó cho phép bạn kết hợp tối đa năm cơ sở dữ liệu. Nếu đó là giấy phép Enterprise Editon, giấy phép này cho phép bạn kết hợp hơn năm cơ sở dữ liệu trên mỗi máy chủ. Đọc thêm về các phiên bản Exchange Server 2016.

Nhập key

Đăng nhập vào Trung tâm Quản trị Exchange (EAC). Nhấp vào menu bên trái trên các máy chủ và tiếp theo trong các máy chủ menu trên cùng. Nhấp vào Máy chủ Exchange; trong ví dụ của tôi, đó là NVPSRVEX01. Ở bên phải, nhấp vào liên kết Nhập khóa sản phẩm.

Thông báo cảnh báo hiển thị: Khóa sản phẩm đã được xác thực và ID sản phẩm đã được tạo thành công. Thay đổi này sẽ không có hiệu lực cho đến khi dịch vụ Cửa hàng thông tin được khởi động lại. Bấm OK để loại bỏ thông báo

Windows + R -> services.msc console. Tìm đến dịch vụ Microsoft Exchange Information Store. Click Restart the service.

Kiểm tra License

Như vậy là kích hoạt thành công nhé. Nếu cảm thấy hay hữu ích đừng quên like share nhé.

Phương Nguyễn Viết

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More