IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cài Đặt VMware vSphere ESXi 6.7U3 on X3650M3

0 769

Cài Đặt VMware vSphere ESXi 6.7U3 on X3650M3 | Install VMware vSphere ESXi 6.7U3 on X3650M3

👉Ngữ cảnh:
Công ty NVP có Server Cũ IBM X 3650 M3
HIện đang chạy Windows Server 2008
Vừa rồi Update Windows đang chạy bị cúp điện ngang
Crash os failed không lên được
Nên quyết định đập con Windows Server cài lại VMware Vsphere 6.7U3
Nguyên tác dòng Server cũ không support 1 số tính năng nâng cao esxi
Nhưng clip này vẫn cài nhé vì mục tiêu làm lab cho các bạn xem

Tận dụng server cũ admin cài lab cho các bạn xem

INSTALL ESXI6.7 ON X3650M3
Các Bước Thực Hiện:
1./ Dùng đĩa mồi Server Guide 10.7 Download từ Lenovo
2/ Build USB Boot từ Server Guide
3/ Tạo RAID 5 cho 8x300G, dung lượng = 2/3×300=2T
4/ Đưa USB chưa Source Esxi 6.7 u3 vào thực hiện cài đặt.
5/ Cấu hình cơ bản IP Network bằng Console
Các bạn theo dõi chúc các bạn xem clip vui vẽ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More