IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình DNS Local Public cho Exchange 2016-2019

0 542

Timeline
00:00 Giới thiệu
00:45 Nội dung video
01:24 Mô Hình Exchange Server
02:01 Các danh sách domain DNS cần tạo
06:10 Cấu hình DNS nội bộ
10:59 Cấu hình DNS public
15:35 Kiểm tra DNS

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More