IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server | Clients Connect to Exchange Server

0 457

Bài 4.1. Clients Kết nối Đến Exchange Server | Clients Connect to Exchange Server | Phương Nguyễn

clients_platforms_connect_Exchange #exchangeServer #phuongnguyen #itsharenvp

Nội dung clip về Clip này mô tả nền tản client có thể kết nối tới máy chủ Exchange, bao gồm các thiết bị (PC, Laptop, Mobile,..) cũng như giao thức hỗ trợ bên dưới: MAPI/HTTPs,OWA, .. Outlook for Mobile, Outlook for Web
Timeline video
00:00 Giới thiệu nội dung
00:56 MÔ HÌNH CAS
04:08 CLIENT VÀ MOBILE KẾT NỐI TỚI EXCHANGE
05:02 CLIENTS VÀ GIAO THỨC EXCHANGE SERVER
10:34 OUTLOOK HỖ TRỢ MAPI/HTTP
12:37 AUTODISCOVER LÀ GÌ ?
16:17 SCP trong ADSIEDIT
19:05 CẤU HÌNH CLIENT ACCESS SERVICES


Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/5p937Ao7Wbw
Các video liên quan Email
👉Danh sách Email tổng quan
http://bit.ly/3rtQkzD
👉Mail Exchanger MX DNS
https://youtu.be/FkBDxzP_MBk
👉PTR Record DNS
https://youtu.be/rGdfCNxkpH4
👉SPF record DNS
https://youtu.be/2yea5_MRPZ8
👉DKIM record DNS
https://youtu.be/vatv6HnBLQA
👉DMARC record DNS
https://youtu.be/S6ZgE5CSGgo
👉Công cụ troubleshooting email và mô hình email
https://youtu.be/HETetcindCk
👉Email Header cấu trúc
https://youtu.be/fvWAKNPz5IU
👉Email Protocol

Các video đã đăng
👉Danh sách tuyển tập VPN:
https://bit.ly/VPNSeries
👉Danh sách Tuyển Tập Fortigate-Firewall Fortigate Series
https://bit.ly/tuyentapFTG
👉Danh sách Tuyển tập Veeam Online Session Series by VUGV VN
https://bit.ly/VeeamSeries
👉Danh sách giải pháp họp online Video Conference
https://bit.ly/3lGJRPc
👉Danh sách server system (IBM, Lenvo, HPE, Dell)
http://bit.ly/serversystem
👉Danh sách Video ảo hóa VMware esxi vsphere (5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0)
http://bit.ly/vmwares
👉Danh sách lab về email Miễn phí doanh nghiệp zoho
https://bit.ly/2DbiYBo
👉Danh sách sách về mẹo vặt xử lý PC, Laptop
https://bit.ly/2DcgBOR
👉Danh sách mẹo CNTT thủ thuật ,vặt từ kênh Jsisenvlogs
https://bit.ly/3hKT9ay
👉Danh sách lab về monitoring giám sát hệ thống mạng (Zabbix)

https://bit.ly/2QQ47Qh

👉 Mô tả IT Share NVP:
►IT Share NVP là kênh chia sẽ kỹ năng quản lý mạng
►Chia sẽ kinh nghiệm quản trị IT trong doanh nghiệp
►Chia sẽ quản trị hệ thống mạng trên các nền tảng Microsoft Windows
►Chia sẽ kinh nghiệm quản trị hạ tang mạng: Cisco, HP, Juniper,
►Quản trị hệ thống máy chủ server: IBM, Lenovo, Dell, HPE, ..
►Quản trị hệ thống Email Exchange 2010/2016/2019
►Quản trị hệ thống Windows Server 2008/2012/2012R2/ 2016/2019
►Website: http://viettechgroup.vn, http://phuongnguyenblog.com
►Email liên hệ QC: lordsphuong@gmail.com

Đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhất tại :
https://bit.ly/ITShareNVP

Theo dõi IT Share NVP trên mạng xã hội liên kết :
►Website: https://viettechgroup.vn, https://phuongnguyenblog.com
►Facebook: https://www.facebook.com/jsisen
►Fanpages: https://www.facebook.com/itsharenvp
►Group facebook: https://www.facebook.com/groups/viettechgroupvn
►Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuong-nguyen-van
►Twitter: https://twitter.com/jsisen
►Instagram: https://www.instagram.com/js1sen

© Bản quyền thuộc về kênh IT Share NVP, Tác giả Phương Nguyễn
☞Vui lòng không reup
©Copyright by IT Share NVP/Author: Phuong Nguyen

☞Please do not reup

ITShareNVP

JsisenVlogs

PhuongNguyen

PhuongIT

Viettechgroup

Viettechgroupvn

TuHocMang

Tự_Học_Mạng

tutorialNetworking

tutorial_Sharing_Networking

tutorial_IT

networking_guide

System_guide

MCSA_Guide

MCSE_guide

Office365

Selfstudy_networking

Selfstudy_system

tips_networking

Sharing_networking

sharing_bussiness_IT

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More