IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Mô hình cài đặt Lab Exchange 2016-2019

1 3,557

Dưới là mô hình tổng quát cần build cho Exchange 2016 nhé. Mô hình này sẽ đi xuyên suốt quá trình làm lab của Phương Nguyễn nhé

Model Exchange 2016-2019

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

1 bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More