IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cấu hình VPN SITE TO SITE Cisco ASA5525-X TO FORTIGATE 200E (IPSec IKEv1)

0 740

Cấu hình VPN SITE TO SITE Cisco ASA5525-X TO FORTIGATE 200E (IPSec IKEv1)

Nội dụng chính

00:40 Giới thiệu ngữ cảnh sử dụng VPN Site to site (Cisco ASA 5525-x to Fortigate)

02:00 Guideline checklist step by step

03:07 Mô hình VPN Site to site

06:39 Cấu hình VPN Site Chi nhánh (BO-Fortigate)

18:23 Cấu hình VPN Site Hội sở (HO-Cisco ASA 5525-x)

30:02 Test cấu hình

✔ Các bạn có thể tham khảo 1 số video clip tổng hợp bộ sư tập lab Fortigate/You can refer to some video clips of Fortigate lab collection:

https://bit.ly/tuyentapFTG

Các bạn xem tuyển tập VPN Series các loại đây nhé

https://bit.ly/VPNSeries

———————————————————————————————————-

Các video đã đăng

👉Danh sách tuyển tập VPN:

https://bit.ly/VPNSeries

👉Danh sách Tuyển Tập Fortigate-Firewall Fortigate Series

https://bit.ly/tuyentapFTG

👉Danh sách Tuyển tập Veeam Online Session Series by VUGV VN

https://bit.ly/VeeamSeries

👉Danh sách giải pháp họp online Video Conference

https://bit.ly/3lGJRPc

👉Danh sách server system (IBM, Lenvo, HPE, Dell)

http://bit.ly/serversystem

👉Danh sách Video ảo hóa VMware esxi vsphere (5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0)

http://bit.ly/vmwares

👉Danh sách lab về email Miễn phí doanh nghiệp zoho

https://bit.ly/2DbiYBo

👉Danh sách sách về mẹo vặt xử lý PC, Laptop

https://bit.ly/2DcgBOR

👉Danh sách mẹo CNTT thủ thuật ,vặt từ kênh Jsisenvlogs

https://bit.ly/3hKT9ay

👉Danh sách lab về monitoring giám sát hệ thống mạng (Zabbix)

https://bit.ly/2QQ47Qh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More