IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KHÔNG SYNC CÂY THƯ MỤC MAIL MẶC ĐỊNH EXCHANGE TRÊN ĐIỆN THOẠI

0 714

Một số cách phương thức sau:

  1. Giải pháp 1

Nhập lại password trên điện thoại nếu không được pass qua trường hợp 2

Với IOS vào Settings > Mail, Contacts, Calendar > Account >Password.

Nhập lại password trong này

Image 1

Giải pháp 2: Move Email to Different Inbox, Di chuyển tất cả mail từ inbox  to tem folder trên server

Giải pháp 3:: Thay đổi mật khẩu trên AD nếu có

Giải pháp 4: Cần cập nhật quyền thừa kế thuộc tính user Active directory

Cái này bên 1 khách hàng mình bị nè lỗi do sự có virus mã hóa làm hỏng server Exchange 2010/2013/2016/2019 cho đến giờ này 1 số user bị mất quyền trên AD do không thừ kế quyền trên AD nên không còn quyền  đăng nhập trên Active Sync.

Vào Active directory User and  Comupter=> View => Advanced Features

Find and right click the mail account to choose Properties. Then, select Security tab and choose Advanced.

Tìm user bị lỗi ví dụ sysadmin cần chỉnh sủa lỗi tìm phải chuột chọn properties. Và chọn tab Security=> Advanced=> chọn vào enable inheritance

Image 3
Image 6

Kiểm tra lại đồng bộ các thư mục mặc định của email exchange cho user đã xử lý thành công nhé

Cụ thể các bạn xem video clip bên dưới nhé

Chúc các bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More