IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Chia sẽ 1 số cách bảo mật SQL Server

1,155

Sáng nay có bạn alo hỏi vụ sql tấn công và ăn cua…
Tình hình có vẻ căng vụ publishing port SQL Server 1433 nhất là thuê hosting vps.
Một số ý khuyến cáo chia sẽ ae bảo mật Server SQL:
1/ Buộc phải có tường lửa nếu thuê hosting thì cũng nên thuê thêm. Còn túng quá change port SQL.
2/ Access policy cho 1 số dịch vụ out in.
3/ Change mật khẩu quản trị sa mức độ phức tạp tránh bị bruce force.
4/ Phân quyền user logon và user ower db cần thiết. Không sử dụng quyền sa hoặc system admin roles để chạy user databases.
5/ Bảo mật chính application các bạn đang chạy như password admin root hay tài khoản có quyền admin…
6/ Update path KB mới nhất MSSQL.
7/ Update Os Windows Server mới nhất.
8/ Cài đặt antivirus và update mới nhất bật ips nếu có ví dụ SEP, Kis, mcafee….
9/ Công tác này rất quan trọng là rà soát backup 3-2-1 tốt nhất backup lên đám mây và sử dụng VPN tránh bị ăn ransomware…
Những ai đang chạy public trực tiếp xem xét khoá lại. Bài viết không nói rõ ứng dụng đích danh nào mà nói chung cho tất cả ứng dụng sử dụng SQL làm CSDL.
Nghe đâu SQL server đang bị dính Cobalt Strike.

#jsisen#phuongit#sqlserver#CobaltStrike#warning#cve202226809

Vui lòng ghi rõ nguồn nếu copy

Phương Nguyễn

Được đóng lại.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More