IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Download Microsoft Windows 10 Build 2004 Update September 2020

0 295

Xin chào các bạn hôm nay admin sẽ chia sẽ bản cập nhật windows 10 build 2004 Microsoft vừa cập nhật ngày 08 tháng 09 năm 2020 nhé.

Windows-10

Bản cập nhật Windows 10 tháng 9 năm 2020 giải quyết các vấn đề về độ tin cậy và bảo mật cũng như không bao gồm các tính năng mới. Bản cập nhật tích lũy sẽ tăng số phiên bản nhỏ sau số phiên bản chính. Ví dụ: sau bản phát hành tháng 9 năm 2020, phiên bản 2004 sẽ chuyển sang Bản dựng 19041.508 từ Bản dựng 19041.450.

Windows 10 September 2020 cumulative updates:

  1. KB4577015 (Build 14393.3930) for version 1607.
  2. KB4577021 (Build 15063.2500) for version 1703.
  3. KB4577041 (Build 16299.2107) for version 1709.
  4. KB4577032 (Build 17134.1726) for version 1803.
  5. KB4570333 (Build 17763.1457) for version 1809.
  6. KB4574727 (Build 18362.1082 or 18363.1082) for version 1903 or version 1909.
  7. KB4571756 (Build 19041.508) for version 2004.

Link Download Windows 10 2004 Build 19041.508, Download tại đây https://bit.ly/30wP1UY

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More