IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Bài 3.2. Quản lý Distribution Group Exchange

0 1,233

Bài 3.2. Quản lý Distribution Group Exchange | Management Groups Exchange| Phương Nguyễn

distribution_groups #security_groups #phuongnguyen

Timeline
00:00-00:14 Giới thiệu
00:37 Nội dung chính video
01:32 Các loại group trong exchange
01:54 Phân biệt distribution group vs security group
05:21 Dymamic distribution group
09:06 Cách tạo distribution group
13:04 Khảo sát thuộc tính distribution group
14:04 Các ứng dụng từng group thực tế
19:00 Tạo dynamic distribution group

21:35 Tạo distribution group bằng powershell

Các video liên quan Quản trị Email Microsoft Exchange 2016/2019
Danh Sách full bộ Exchange
http://bit.ly/Ex2016-19
👉Bài 4.5.Cấu hình CA SSL Free Certifytheweb Cho Exchange Server
https://youtu.be/-hfU4Q0IqWs
👉Bài 4.4.Cấu hình CA Server Local Và Cấp CA SSL Cho Exchange Server
https://youtu.be/y1_oR_MNHVo
👉Bài 4.3.Cấu hình Virtual Directories Urls
https://youtu.be/cpYe0g6QEcU
👉Bài 4.2.Cấu hình DNS Local Public cho Exchange
https://youtu.be/Sp4O9tW3ILo
👉Bài 4.1.Clients Kết nối Đến Exchange Server
https://youtu.be/Tds7fpbdK_w
👉Bài 3.4.Quản lý Contact Shared Mailbox Exchange 2016
https://youtu.be/6SygSEu_eCk
👉Bài 3.3. Quản lý Resources Mailbox Exchange
https://youtu.be/feTVLdTa6qk
👉Bài 3.2.Quản lý distribution group Exchange 2016
https://youtu.be/yHOylgM9Biw
👉Bài 3.1.Quản Lý Recipients Mailbox Exchange | Create Mailbox User Exchange
https://youtu.be/y5ksnEnOCp4
👉Bài 2.Tạo Di chuyển và đổi tên Mailbox Database Exchange Server 2016
https://youtu.be/ji7O3kr69KY
👉Bài 1.Cài Đặt Mail Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/6QbPTpxt-0c
👉Bài 0.Chuẩn bị môi trường cài đặt Exchange Server 2016/2019
https://youtu.be/5p937Ao7Wbw
Các video liên quan Email
👉Danh sách Email tổng quan
http://bit.ly/3rtQkzD
👉Mail Exchanger MX DNS
https://youtu.be/FkBDxzP_MBk
👉PTR Record DNS
https://youtu.be/rGdfCNxkpH4
👉SPF record DNS
https://youtu.be/2yea5_MRPZ8
👉DKIM record DNS
https://youtu.be/vatv6HnBLQA
👉DMARC record DNS
https://youtu.be/S6ZgE5CSGgo
👉Công cụ troubleshooting email và mô hình email
https://youtu.be/HETetcindCk
👉Email Header cấu trúc
https://youtu.be/fvWAKNPz5IU
👉Email Protocol

Các video đã đăng
👉Danh sách tuyển tập VPN:
https://bit.ly/VPNSeries
👉Danh sách Tuyển Tập Fortigate-Firewall Fortigate Series
https://bit.ly/tuyentapFTG
👉Danh sách Tuyển tập Veeam Online Session Series by VUGV VN
https://bit.ly/VeeamSeries
👉Danh sách giải pháp họp online Video Conference
https://bit.ly/3lGJRPc
👉Danh sách server system (IBM, Lenvo, HPE, Dell)
http://bit.ly/serversystem
👉Danh sách Video ảo hóa VMware esxi vsphere (5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0)
http://bit.ly/vmwares
👉Danh sách lab về email Miễn phí doanh nghiệp zoho
https://bit.ly/2DbiYBo
👉Danh sách sách về mẹo vặt xử lý PC, Laptop
https://bit.ly/2DcgBOR
👉Danh sách mẹo CNTT thủ thuật ,vặt từ kênh Jsisenvlogs
https://bit.ly/3hKT9ay
👉Danh sách lab về monitoring giám sát hệ thống mạng (Zabbix)

https://bit.ly/2QQ47Qh

👉 Mô tả IT Share NVP:
►IT Share NVP là kênh chia sẽ kỹ năng quản lý mạng
►Chia sẽ kinh nghiệm quản trị IT trong doanh nghiệp
►Chia sẽ quản trị hệ thống mạng trên các nền tảng Microsoft Windows
►Chia sẽ kinh nghiệm quản trị hạ tang mạng: Cisco, HP, Juniper,
►Quản trị hệ thống máy chủ server: IBM, Lenovo, Dell, HPE, ..
►Quản trị hệ thống Email Exchange 2010/2016/2019
►Quản trị hệ thống Windows Server 2008/2012/2012R2/ 2016/2019
►Website: http://viettechgroup.vn, http://phuongnguyenblog.com
►Email liên hệ QC: lordsphuong@gmail.com

Đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhất tại :
https://bit.ly/ITShareNVP

Theo dõi IT Share NVP trên mạng xã hội liên kết :
►Website: https://viettechgroup.vn, https://phuongnguyenblog.com
►Facebook: https://www.facebook.com/jsisen
►Fanpages: https://www.facebook.com/itsharenvp
►Group facebook: https://www.facebook.com/groups/viett…
►Linkedin: https://www.linkedin.com/in/phuong-ng…
►Twitter: https://twitter.com/jsisen
►Instagram: https://www.instagram.com/js1sen

© Bản quyền thuộc về kênh IT Share NVP, Tác giả Phương Nguyễn
☞Vui lòng không reup
©Copyright by IT Share NVP/Author: Phuong Nguyen

☞Please do not reup

ITShareNVP

JsisenVlogs

PhuongNguyen

PhuongIT

Viettechgroup

Viettechgroupvn

TuHocMang

Tự_Học_Mạng

tutorialNetworking

tutorial_Sharing_Networking

tutorial_IT

networking_guide

System_guide

MCSA_Guide

MCSE_guide

Office365

Selfstudy_networking

Selfstudy_system

tips_networking

Sharing_networking

sharing_bussiness_IT

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More