IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Không thể cập nhật Bộ điều khiển RAID FW từ phiên bản rất sớm trực tiếp hoặc thông qua BoMC – Lenovo Server

0 181

Triệu chứng

Khi người dùng cập nhật chương trình cơ sở Bộ điều khiển SAS / SATA ServeRAID M5200 Series từ 24.9.0-0026 đến 24.21.0-0112 trong HĐH hoặc thông qua BoMC, không có lỗi nào được báo cáo, nhưng firmware sẽ không cập nhật thành công sau khi khởi động lại hệ thống. Phần firmware sẽ vẫn được hiển thị dưới dạng phiên bản 24.9.0-0026 trước khi cập nhật.

(Với BoMC = Bootable Media Creator (Chương trình tạo đĩa khởi động với dòng server Lenovo))

Cấu hình bị ảnh hưởng

Hệ thống được cấu hình với một hoặc nhiều Tùy chọn Lenovo sau:

  • ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for IBM System x, Option 46C9110, any any
  • ServeRAID M5210e SAS/SATA Controller for IBM System x, Option 46C9117CTO, any any
  • ServeRAID M5215 with 2GB Flash Enablement, Option 00JX142, any 00JX139/00MW400
  • ServeRAID M5225-2GB SAS/SATA Controller, Option 00AE938, any model

Mẹo này không phải là hệ thống cụ thể. Mẹo này không phải là phần mềm cụ thể. Hệ thống có các triệu chứng được mô tả ở trên.

Giải pháp thay thế

24.9.0-0026 là phiên bản rất sớm. Người dùng sẽ cần cập nhật lên phiên bản giữa, chẳng hạn như 24,21.0-0052, sau đó cập nhật lên phiên bản mới nhất 24,21.0-0112.

Thông tin bổ sung

24.9.0-0026 được phát hành vào năm 2015 và 24.21.0-0112 được phát hành vào năm 2019. Có rất nhiều bản sửa lỗi / cải tiến giữa hai phiên bản này. Bộ điều khiển RAID sẽ không cho phép người dùng cập nhật trực tiếp.

Nguồn: https://support.lenovo.com/vn/en/solutions/ht509783

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More