IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

ASN

ASN (Autonomous System Number) là gì ?

Như các bạn đã biết mỗi một nhà mạng Internet ISP thì được cấp một định danh gọi là ASN, ASN là gì ai cấp quản lý hôm nay sẽ tìm hiểu nhé.1. AS (Autonomous System) là gì?Là một tập hợp các mạng có cùng chính sách định tuyến và

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More