IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Khái niệm về tính khả dụng Exchange Server (HA)

0 3,039

Tại sao bạn nên xem xét triển khai Exchange Server High Avability (HA)? Một trong những câu trả lời khá đơn giản, Exchange Server cần duy trì hoạt động. Trong bài viết này, bạn sẽ hiểu về Exchange Server HA. Bạn có biết rằng Tính sẵn sàng cao là một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong thế giới CNTT? Đó là tất cả về việc duy trì trực tuyến.

Tại sao lại chọn Tính sẵn sàng cao trong Exchange?

Có hai cấu hình Tính sẵn sàng cao trong Exchange Server. Một trong số đó là có Exchange Server trong HA. Cái khác là có cơ sở dữ liệu hộp thư trong HA (DAG). Tôi khuyên bạn nên định cấu hình cả hai. Lưu ý: Bạn không thể định cấu hình HA khi không có nhiều Máy chủ Exchange.

Ví dụ, bạn có một Máy chủ Exchange đang chạy. Tổ chức cần gửi và nhận email 24/7. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây:

  • Điều gì sẽ xảy ra nếu Máy chủ Exchange gặp sự cố?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang lập kế hoạch bảo trì trên Exchange Server?

Nếu bạn chưa định cấu hình HA và Máy chủ Exchange gặp sự cố, dịch vụ email sẽ ngừng hoạt động. Điều đó có nghĩa là tổ chức không thể gửi hoặc nhận email. Đó là khi Tính sẵn sàng cao phát huy tác dụng. Khi máy chủ chuyển sang chế độ ngoại tuyến, sẽ không có thời gian chết. Exchange Server khác sẽ lấy tất cả từ đó.

Dự phòng mức Server-Exchange Servers High Availability

Bạn có thể định cấu hình Tính khả dụng cao (HA) với DNS tổng hợp hoặc với bộ cân bằng tải. Bài viết về HA với round-robin và HA với bộ cân bằng tải sẽ tiếp theo.

Dự phòng mức Database-Exchange Database Availability Group (DAG)

Bạn có thể có cơ sở dữ liệu hộp thư trong Tính sẵn sàng cao. Bạn sẽ sử dụng Nhóm Khả dụng của Cơ sở dữ liệu. Sau đây là bài viết về cách cấu hình DAG.

Phần trăm khả dụng cao

Điều đó có nghĩa là gì khi một công ty cấp cho bạn đảm bảo 99,99% thời gian hoạt động? Có nghĩa là thời gian ngừng hoạt động là 52,60 phút một năm và 4,38 phút một tháng.

Sẽ hữu ích nếu bạn hiểu rõ về HA tính theo phần trăm. Một danh sách tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo thời gian hoạt động.

Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã tìm hiểu về Tính khả dụng cao của Exchange Server. HA không phải là thứ mà bạn chỉ cấu hình ở cấp Exchange Server. Bạn có thể áp dụng nó cho các cấu hình phần cứng / phần mềm khác liên quan đến CNTT.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More