IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

IT nghề

3 yếu tố quan trọng của người làm IT ?

Có nhiều yếu tố, nhưng mình thấy có 3 yếu tố quan trọng của người làm IT đó là:1-Technical engineering (đôi khi gọi là kĩ năng cứng)2-Human engineering (đôi khi gọi là kĩ năng mềm, bao gồm cả kĩ năng lãnh đạo)3-Tâm (tạm gọi như

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More