IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN SETUP MCAFEE SECURITY FOR MICROSOFT EXCHANGE 2016/2019

0 517

Giới thiệu

MCAFee Security Dành cho Exchange Server giúp bảo vệ chống spam, lọc email virus cho hệ thống email Exchange on-premise.

Các cài đặt

Cần chuẩn bị source và setup nhé.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated
Graphical user interface, applicationDescription automatically generated
Graphical user interface, applicationDescription automatically generated
Graphical user interface, applicationDescription automatically generated
Graphical user interface, applicationDescription automatically generated
Graphical user interface, applicationDescription automatically generated
Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Cài add-on Antispam

Graphical user interface, application, TeamsDescription automatically generated

Logon quản lý MSME

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated
Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Mặt định 90 days free nhé

Chúc các bạn thành công

Nếu thấy bài viết hay đưng quên lke share nhé.

Phương Nguyễn viết

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More