IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cách Remove Checkpoint Snaphots trong hyper-V trạng thái Recovery

0 917

Ngữ cảnh

Đối với VM trong hyper-v tạo và xóa checkpoint là chuyện bình thường. Tuy nhiên vì lý do nào đó chúng ta sử dụng phần mềm Backup Veritas hoặc Veeam backup mà bị failed giữa chừng thì máy ảo trạng thái có vết checkpoint hay snapshot trong Hyper-v mà không thể xóa/merge được trên giao diện. Về bản chất xóa checkpoint gọi là merge disk vhdx.

Giải quyết

Chúng ta dùng lệnh kiểm tra máy ảo trạng thái recoverysnaphot nhé.

Lệnh kiểm tra các máy ảo trên HOST

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST'

Xóa checkpoint (Snapshot) mà không thể thực hiện trên giao diện Hyper-V manager, Bởi lý do phần mềm thứ 3 như Veeam hay vertias đã dùng cơ chế snapshot để backup sau khi backup sẽ tự động xóa checkpoint như bị cúp điện hay lỗi không thể rollback đôi khi hỏng luôn VM. Cho nên máy ảo sẽ trạng thái snapshotType là Recovery.

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST' -SnapshotType Recovery

Cho nên để xóa checkpoint chúng ta phải clear bằng tay nhé bằng lệnh bên dưới:

Get-VMSnapshot -VMName 'VM' -ComputerName 'HOST' -SnapshotType Recovery | Remove-VMSnapshot

Sau khi run bằng lệnh chúng ta thấy quá trình xóa checkpoint đang thực hiện trên giao diện

Như vậy thì Phương Nguyễn Chia sẽ xong cách xóa hay merge 1 snapshot hay checkpoint dạng bị treo hoặc đang chạy backup bị lỗi.

Nếu cảm thấy bài viết hay hãy nhớ like share

Phương Nguyễn

Chúc bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More