IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

So Sánh các phiên bản Exchange Server 2016/2019

0 1,659

Trước khi mua Exchange Server 2016/2019, bạn cần xem so sánh phiên bản Exchange 2016/2019. Microsoft Exchange Server 2016/2019 có sẵn trong hai phiên bản máy chủ: Standard Edition và Enterprise Edition. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu khi nào nên chọn Exchange Server Standard hoặc Exchange Server Enterprise.

Bản quyền Exchange Server 2016/2019

Khi bạn mua Exchange Server 2016/2019, một giấy phép sẽ được cấp. Khóa cấp phép cần được nhập sau khi cài đặt Exchange Server. Khi nhập khóa sản phẩm hợp lệ, Phiên bản Chuẩn hoặc Phiên bản Doanh nghiệp được hỗ trợ sẽ được thiết lập.

Server licenses

Exchange Server Standard Edition

  • Tối đa 5 databases được mount trên mỗi server
  • Giới hạn kích thước database là 1 TB (1024 GB)

Exchange Server Enterprise Edition

  • Tối đa 100 database được mount trên mỗi server
  • Giới hạn kích thước database là 16TB (16384 GB)

Quan trọng: Máy chủ Exchange Phiên bản tiêu chuẩn không thể kết nối cơ sở dữ liệu lớn hơn 1 TB (1024 GB). Điều này có nghĩa là cơ sở dữ liệu sẽ tự động gỡ bỏ khi nó đạt đến 1 TB.

Cơ sở dữ liệu được gắn kết là cơ sở dữ liệu được sử dụng. Cơ sở dữ liệu được gắn kết có thể là cơ sở dữ liệu hộp thư hoạt động được gắn kết để sử dụng bởi máy khách hoặc cơ sở dữ liệu hộp thư thụ động được gắn kết. Mặc dù bạn có thể tạo nhiều cơ sở dữ liệu hơn giới hạn được mô tả ở trên, nhưng bạn chỉ có thể gắn kết số lượng tối đa được chỉ định ở trên. Cơ sở dữ liệu khôi phục không được tính vào giới hạn này. Bạn có thể chạy DAG với cả Exchange Standard và Enterprise Edition. Nó phụ thuộc vào số lượng cơ sở dữ liệu được gắn kết mà mỗi máy chủ sẽ có.

Client access licenses (CALs)

Với loại giấy phép này, CAL được yêu cầu cho mỗi người dùng hoặc thiết bị truy cập vào phần mềm máy chủ. Có hai loại CAL cho Exchange, cả hai đều hoạt động với một trong hai phiên bản của máy chủ:

Standard: được thiết kế để giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn từ hầu hết mọi nền tảng, trình duyệt hoặc thiết bị di động, với các tính năng trong Exchange Server 2019 giúp người dùng của bạn làm việc hiệu quả cho dù họ ở đâu — đồng thời giúp bảo vệ dữ liệu của tổ chức bạn. Để bật các tính năng CAL Chuẩn cho người dùng, người dùng phải được cấp phép với CAL Chuẩn.

Enterprise: được thiết kế để cho phép các tổ chức giảm chi phí và sự phức tạp trong việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ với chức năng lưu trữ tích hợp mới và khả năng bảo vệ thông tin. Enterprise CAL được bán dưới dạng tiện ích bổ sung cho Standard CAL — để kích hoạt các tính năng Enterprise CAL, người dùng phải được cấp phép với một Standard CAL và một Enterprise CAL.

Bản dùng thử Exchange Server 2016/2019

Máy chủ Exchange sẽ tự động chạy dưới dạng Phiên bản dùng thử nếu bạn không cung cấp khóa. Phiên bản dùng thử hoạt động giống như một máy chủ Exchange Standard Edition và rất hữu ích nếu bạn muốn dùng thử Exchange trước khi mua. Bạn có thể sử dụng giấy phép Phiên bản dùng thử trong tối đa 180 ngày. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng máy chủ sau 180 ngày, bạn sẽ cần nhập khóa sản phẩm hoặc trung tâm quản trị Exchange (EAC) sẽ bắt đầu hiển thị lời nhắc rằng bạn cần nhập khóa sản phẩm để cấp phép máy chủ.

Di chuyển từ các phiên bản Exchange 2016/2019

Có thể sử dụng khóa sản phẩm hợp lệ và di chuyển từ Phiên bản Exchange 2016/2019. Các phương pháp được hỗ trợ để di chuyển các Phiên bản là:

  • Trial to Standard
  • Trial to Enterprise
  • Standard to Enterprise

Phương pháp không được hỗ trợ để di chuyển các Phiên bản là:

  • Enterprise to Standard
  • Enterprise to Trial
  • Standard to Trial

Bạn không thể sử dụng khóa sản phẩm để hạ cấp từ Phiên bản Doanh nghiệp xuống Phiên bản Chuẩn hoặc Phiên bản Dùng thử. Cài đặt lại Exchange Server nếu bạn muốn hạ cấp xuống các phiên bản này. Nếu bạn có ít hơn năm cơ sở dữ liệu, hãy bắt đầu với Exchange Server Standard Edition. Mỗi cơ sở dữ liệu có dung lượng lưu trữ 1024 GB (1 TB), cung cấp cho bạn tối đa 5120 GB (5 TB). Bạn đặt bao nhiêu hộp thư trong mỗi cơ sở dữ liệu là tùy thuộc vào bạn, chỉ cần đừng quên giới hạn dung lượng cơ sở dữ liệu. Bạn luôn có thể nâng cấp lên Exchange Server Enterprise Edition. Ví dụ, nếu công ty đang phát triển.

Điều quan trọng cần biết: Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho giấy phép máy chủ Exchange. Bạn cần mua riêng Giấy phép Truy cập Khách hàng (CAL).

Phần kết luận

Tóm lại, bạn đã tìm hiểu sự khác biệt giữa các phiên bản Exchange Server 2016. Có hai phiên bản, Standard và Enterprise. Xem xét so sánh phiên bản Exchange Server trước khi mua Exchange. Đừng quên theo dõi chúng tôi và chia sẻ bài viết này.

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More