IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Download Gen10/Gen10 Plus Service Pack for ProLiant (SPP) Version 2021.10.0 cập nhật

0 8,678

Làm quản trị ai cũng biết phần mềm SPP của Hãng HPE server nhé. Hôm nay admin chia sẽ các bạn link download các bản SPP khác nhau cho việc cài đặt server HPE nhé.

SPP là tích hợp tất cả phần mềm driver firmware của các dòng server khác nhau và đóng gói lại hỗ trợ Gen10/Gen10 Plus Service Pack For ProLiant (SPP) Version 2021.10.0 nhé. Chúng ta có thể ghi ra USB, hoặc DVD để cập nhật driver phần mềm firmware vá lỗi cho máy chủ Server HPE.

Phiên bản này support các OS:

Bản phát hành Sản xuất SPP 2021.10.0 Gen10 / Gen10 Plus chứa các thành phần hỗ trợ các tùy chọn và nền tảng máy chủ ProLiant và Apollo Gen10 và Gen10 Plus. Bản phát hành SPP này chứa Trình quản lý cập nhật thông minh (SUM) 8.9.0 và hỗ trợ trình điều khiển cho:

  • Microsoft Windows Server 2022
  • Red Hat Enterprise Linux 8.4
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
  • Đã bật hỗ trợ cho vLCM / HSM. Vui lòng tham khảo tài liệu Valid-vLCM-Combos để biết thông tin về cách sử dụng SPP để xác định hình ảnh mong muốn vLCM.

Bản phát hành này cũng bao gồm hỗ trợ cập nhật trực tuyến VMware ESXi 7.0 U3 trên nền tảng máy chủ Gen10 / Gen10 Plus.

Bản phát hành 2021.10.0 SPP thay thế cho SPP 2021.04.0 Gen10.

Download here : P45316_001_gen10spp-2021.10.0-SPP2021100.2021_1012.13.iso

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More