IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Cài Windows 10 Pro On macOS với Parallels Desktop 16

0 426

Cách Cài Windows 10 Pro On macOS với Parallels Desktop 16- Install Windows 10 On Mac Paralles Desktop

ITShareNVP #Windows_on_macOS #paralleslDesktop

macOS_Catalina

Timeline

00:00-0:32 Giới thiệu lý do tại sao cài Windows 10 on macOS
02:00-2:59 Check list cài đặt yêu cầu Phần mềm Pararells
03:00-03:59 Check MAC OS Version trước khi cài Windows (Mac OS Catalina)
4:27-5:35: Giới thiệu Parallels Desktop 16
7:44-8:30 Reboot vào mode (Command + R) Recory Apple macOs Catalina
9:14-9:40 Tắt System Integrity Protection (SIP) đối với MacOS catalina bằng lệnh crsutil
10:34-10:45 Usb chứa Source Cài windows 10 Pro mới nhất (Ví dụ Windows 10 2004) hoặc online trên Windows Link mô tả nếu không sử dụng offline
11:12- 13:00. Install Parallels Desktop on MAC Pro
13:10- 22:30 Install Windows 10 (Customize: 8vRAM, 2vCPU)
22:36-24:00 Check Config and result
25:51-26:21 Thanks you

👉Link Download
1/ Parallels Desktop 16
https://bit.ly/3kegbam
2/ Download Windows 10 Pro Version 2004
https://bit.ly/3bUihcA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More