IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT VEEAM BACKUP & REPLICATION V10 LÊN VEEAM BACKUP & REPLICATION V11

0 686

Yêu cầu

  • Backup cấu hình SQL của Veeam backup
  • Backup Cấu hình Veeam Backup Hiện tại
  • Download ISO Veeam Backup v11 link download, Đăng ký tài khoản để download nhé.

https://www.veeam.com/backup-replication-download.html

Các Bước Upgrade

Mount disk ISO run Setup.exe, theo wizard từng bước thôi nhé

Chấp nhận điều khoản Veeam

Nếu có bản quyền thì chọn vào không thì sử dụng free 10 Instance

Không có Microsoft.net  core runtime 3.1.10  và Microsoft ASP.NET core shared Framework 3.1.10 thì chọn install nhé

Nhập tài khoản để chạy dịch vụ

Nhập thông tin tài khoản truy cập SQL

Chọn yes upgrade db nếu cần thiết nhé

Cài đặt luôn remote các server sau khi update sẽ tự động update.

Đến đây là tiến trình sẽ cài đặt (stop dịch vụ, cài đặt update db, các roles chính của Veeam). Phần này tốn khá thời gian chúng ta hãy làm ly cafe chờ thôi nhé tằm 15-30 tùy cấu hình máy server Veeam của chúng ta.

Cài đặt báo thành công là ok

Upgrade thành công nhé lên Veeam backup Replication 11

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More