IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng Dẫn Chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) | Migrate WS 2008 R2 FSMO roles to WS2019- P1

0 866

#———————————————————

#–CREATE BY IT SHARE NVP

#–DATE: 2019-09-14

#–HƯỚNG DẪN Chuyển đổi Migrate WS2008 R2 FSMO roles AD to WS2019(ADDS)

#–Catalogues: Bộ Lab Vmware-MCSA2019

#———————————————————

Mô hình

Image 118

–Hiện trạng DC 2008R2 (VMSRV2K8-DC)

–Muốn chuyển đổi roles từ ADDS 2008 lên Windows Server 2019

#———————————————————

Chuẩn bị thông tin cài đặt

  Servername: VMSRV2K19-DC01: Chứng thực AD, DNS, DHCP

  VMWIN10-01: Test logon AD

–10.10.10.10/32 Gateway 10.10.10.254

–Doman name: nvp.lab

#———————————————————

Tạo lần lượt các VM và cài đặt OS (Xem hướng dẫn phần cài đặt link)

–Cài đặt Vmware Tools

–Cập nhật ngày giờ hệ thống

–Đặt tên Server

–Cấu hình IP 

–Cập nhật full Windows Update kb path update

#———————————————————

Join domain vào DC hiện tại

Cài roles AD Domain Services

–Add roles-ADDS

–Kiểm tra roles trên DC cũ 2008R2: netdom query fsmo

Nâng cấp Domain controller (Promote DC)

–Netbiosname: NVP

–Domain name: nvp.lab

–Reset lại ADD WS2019

Chuyển đổi 5 roles FSMO(Flexible Single Masters of Operations) roles

–PDC, RID, Infracstructure

–Schema, domain naming

–Kiểm tra lại

—netdom query fsmo

–Cảm ơn các bạn đã xem clip nhé.

Cấu hình DHCP

–Pools: Server LAN 10: 10.10.10.0/24 GW: 10.10.10.254 DNS: 10.10.10.10

–Pools: Client LAN 11: 11.11.11.0/24 GW: 11.11.11.254 DNS: 11.11.11.10

#———————————————————

Kiểm tra chứng thực AD, NSLookup

Các bạn có thể xem clip full bên dưới nhé. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều clip mới của Admin nhé.

Chúc các bạn thành công

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More