IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng Dẫn hạ cấp (Demote) Active directory khỏi hệ thống sau chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) Phần 21

1 1,572

Tiếp theo phần 1 Hướng Dẫn Chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) P1. Tôi sẽ hướng dẫn phần 2.

Nội dung chủ yếu phần 2 là demote hạ cấp con DC cũ WS 2008R2 ra khỏi hệ thống nhé.

Kinh nghiệm thực tế nếu các bạn vừa mới chuyển hệ thống thì nên để hoạt động 1-3 tháng hãy tháo nhé.

Logon vào DC Windows Server 2008R2 chạy lệnh dcpromo /demote thực hiện các bước theo wizard.

Full clip các bạn có thể theo dõi nhé

Chúc các bạn thành công

1 bình luận
  1. ToniaReere nói

    M?t phuong thu?c m?nh m? cho b?nh viem tuy?n ti?n li?t va d? tang hi?u l?c – https://v.ht/maogo

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More