IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Hướng dẫn tạo danh sách Block IP C&C Server liên quan đến mã độc APT theo CV 1024/ATTT-VNCERT trên tường lửa Cisco ASA

0 519

Theo như thông tin từ công văn số 1024/CATTT-VNCERT về việc rà quét, xử lý bóc gở mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích của hơn 400.000 ip nước ngoài tấn công vào Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo chính sách khóa toàn bộ danh sách IP trên tường lửa cisco ASA 5525-x nhé (Một số tường lửa khác thì có lệnh khác nhé : fortigate, Sophos…).

security

Tôi có làm 1 bảng excel lập danh sách IP cần block như sau: download tại đây

Cách 1 Thực hiện câu lệnh trên console của CISCO ASA:

Tạo đối tượng IP

---------------------------------------------------------
 --CREATE BY IT SHARE NVP-Viettechgroup.vn
 --DATE: 2019-10-31
 --Hướng dẫn tạo danh sách Block IP CC theo CV 1024/ATTT-VNCERT
 --Catalogies: Lab Cisco ASA
 ---------------------------------------------------------
Lệnh tạo đối tượng IP:
conf t
object network OBJ-CC-58.158.177.102
   host 58.158.177.102
   description OBJ-CC-58.158.177.102
 object network OBJ-CC-156.230.21.30
   host 156.230.21.30
   description OBJ-CC-156.230.21.30
 object network OBJ-CC-50.63.202.70
   host 50.63.202.70
   description OBJ-CC-50.63.202.70
 object network OBJ-CC-50.63.202.79
   host 50.63.202.79
   description OBJ-CC-50.63.202.79
 object network OBJ-CC-45.32.50.150
   host 45.32.50.150
   description OBJ-CC-45.32.50.150
 object network OBJ-CC-167.88.180.15
   host 167.88.180.15
   description OBJ-CC-167.88.180.15
 object network OBJ-CC-167.88.178.24
   host 167.88.178.24
   description OBJ-CC-167.88.178.24
 object network OBJ-CC-43.254.217.67
   host 43.254.217.67
   description OBJ-CC-43.254.217.67
 object network OBJ-CC-154.221.24.47
   host 154.221.24.47
   description OBJ-CC-154.221.24.47
 object network OBJ-CC-144.202.54.86
   host 144.202.54.86
   description OBJ-CC-144.202.54.86
 object network OBJ-CC-50.63.202.94
   host 50.63.202.94
   description OBJ-CC-50.63.202.94
 object network OBJ-CC-50.63.202.67
   host 50.63.202.67
   description OBJ-CC-50.63.202.67
 object network OBJ-CC-50.63.202.82
   host 50.63.202.82
   description OBJ-CC-50.63.202.82
 object network OBJ-CC-184.168.221.94
   host 184.168.221.94
   description OBJ-CC-184.168.221.94
 object network OBJ-CC-184.168.221.82
   host 184.168.221.82
   description OBJ-CC-184.168.221.82
 object network OBJ-CC-184.168.221.71
   host 184.168.221.71
   description OBJ-CC-184.168.221.71
 object network OBJ-CC-50.63.202.73
   host 50.63.202.73
   description OBJ-CC-50.63.202.73
 object network OBJ-CC-207.148.12.47
   host 207.148.12.47
   description OBJ-CC-207.148.12.47
 object network OBJ-CC-149.28.74.41
   host 149.28.74.41
   description OBJ-CC-149.28.74.41
 object network OBJ-CC-207.148.78.101
   host 207.148.78.101
   description OBJ-CC-207.148.78.101
 object network OBJ-CC-149.28.74.149
   host 149.28.74.149
   description OBJ-CC-149.28.74.149
 object network OBJ-CC-50.63.202.59
   host 50.63.202.59
   description OBJ-CC-50.63.202.59
 object network OBJ-CC-198.54.117.200
   host 198.54.117.200
   description OBJ-CC-198.54.117.200
 object network OBJ-CC-198.54.117.199
   host 198.54.117.199
   description OBJ-CC-198.54.117.199
 object network OBJ-CC-198.54.117.197
   host 198.54.117.197
   description OBJ-CC-198.54.117.197
 object network OBJ-CC-198.54.117.198
   host 198.54.117.198
   description OBJ-CC-198.54.117.198
 object network OBJ-CC-162.255.119.150
   host 162.255.119.150
   description OBJ-CC-162.255.119.150
 object network OBJ-CC-167.88.180.148
   host 167.88.180.148
   description OBJ-CC-167.88.180.148
 object network OBJ-CC-167.88.177.224
   host 167.88.177.224
   description OBJ-CC-167.88.177.224
 object network OBJ-CC-167.88.180.3
   host 167.88.180.3
   description OBJ-CC-167.88.180.3
 object network OBJ-CC-45.248.87.14
   host 45.248.87.14
   description OBJ-CC-45.248.87.14
 object network OBJ-CC-91.195.240.117
   host 91.195.240.117
   description OBJ-CC-91.195.240.117
 object network OBJ-CC-103.224.182.250
   host 103.224.182.250
   description OBJ-CC-103.224.182.250
 object network OBJ-CC-185.239.226.19
   host 185.239.226.19
   description OBJ-CC-185.239.226.19
 object network OBJ-CC-45.77.209.52
   host 45.77.209.52
   description OBJ-CC-45.77.209.52
 object network OBJ-CC-167.88.178.118
   host 167.88.178.118
   description OBJ-CC-167.88.178.118
 object network OBJ-CC-185.239.226.61
   host 185.239.226.61
   description OBJ-CC-185.239.226.61
 object network OBJ-CC-45.77.184.12
   host 45.77.184.12
   description OBJ-CC-45.77.184.12

Tạo nhóm group object-group network tên G_Deny

object-group network G_Deny
   network-object object OBJ-CC-58.158.177.102
   network-object object OBJ-CC-156.230.21.30
   network-object object OBJ-CC-50.63.202.70
   network-object object OBJ-CC-50.63.202.79
   network-object object OBJ-CC-45.32.50.150
   network-object object OBJ-CC-167.88.180.15
   network-object object OBJ-CC-167.88.178.24
   network-object object OBJ-CC-43.254.217.67
   network-object object OBJ-CC-154.221.24.47
   network-object object OBJ-CC-144.202.54.86
   network-object object OBJ-CC-50.63.202.94
   network-object object OBJ-CC-50.63.202.67
   network-object object OBJ-CC-50.63.202.82
   network-object object OBJ-CC-184.168.221.94
   network-object object OBJ-CC-184.168.221.82
   network-object object OBJ-CC-184.168.221.71
   network-object object OBJ-CC-50.63.202.73
   network-object object OBJ-CC-207.148.12.47
   network-object object OBJ-CC-149.28.74.41
   network-object object OBJ-CC-207.148.78.101
   network-object object OBJ-CC-149.28.74.149
   network-object object OBJ-CC-50.63.202.59
   network-object object OBJ-CC-198.54.117.200
   network-object object OBJ-CC-198.54.117.199
   network-object object OBJ-CC-198.54.117.197
   network-object object OBJ-CC-198.54.117.198
   network-object object OBJ-CC-162.255.119.150
   network-object object OBJ-CC-167.88.180.148
   network-object object OBJ-CC-167.88.177.224
   network-object object OBJ-CC-167.88.180.3
   network-object object OBJ-CC-45.248.87.14
   network-object object OBJ-CC-91.195.240.117
   network-object object OBJ-CC-103.224.182.250
   network-object object OBJ-CC-185.239.226.19
   network-object object OBJ-CC-45.77.209.52
   network-object object OBJ-CC-167.88.178.118
   network-object object OBJ-CC-185.239.226.61
   network-object object OBJ-CC-45.77.184.12

Tạo policy

Có bao nhiêu WAN kết nối thì tạo bấy nhiêu Policy nhé.

access-list WAN1-ACCESS-IN extended deny ip object-group G_Deny any 
access-list WAN2-ACCESS-IN extended deny ip object-group G_Deny any 
access-group WAN1-ACCESS-IN in interface wan1
access-group WAN2-ACCESS-IN in interface wan2

Cách 2 Tạo trên Giao diện Cisco ASDM của ASA

Tạo Đối tượng IP

Vào ASAM->Configuration->Firewall->Objects->Networks Object/Group->Add

Image 6
Ví dụ ở đây tạo đối tượng name: OBJ-CC-58.158.177.102, IP: 58.158.177.102

Tương tự tạo lần lượt cho các IP khác

Tạo Nhóm đối tượng

Add các đối tượng ip vào nhóm deny

Tạo Policy Access

Image 4

Chúc các bạn thành công trong cơn mùa lũ !!!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More