IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Lỗi Backup Veeam Error: VDDK async operation error: 2. Value: 0x0000000000000002 Failed to upload disk. Agent failed to process method {DataTransfer.SyncDisk}.

0 1,761

Mô Tả

Kết quả lỗi từ report Veeam

Error: VDDK async operation error: 2. Value: 0x0000000000000002 Failed to upload disk. Agent failed to process method {DataTransfer.SyncDisk}. Exception from server: VDDK async operation error: 2. Value: 0x0000000000000002 Unable to retrieve next block transmission command. Number of already processed blocks: [839]. Failed to download disk.

Image 1

Nguyên Nhân

Theo như chuyên gia Veeam Andreas Neufert từ Veeam, Bộ phát triển đĩa ảo (VDDK) được cung cấp bởi VMware, được Veeam tận dụng để thực hiện sao lưu và các chức năng khác. Trong trường hợp này, dường như có một lỗi được giới thiệu trong VDDK sau khi VMware giới thiệu với cách thức nhanh hơn để xử lý dữ liệu qua chế độ Mạng NBD (xử lý không đồng bộ), điều này khiến một số máy ảo bị lỗi trong các công việc sao lưu.

Khuyến cáo từ Andreas là đảm bảo các máy chủ ESXi cơ bản và vCenter được cập nhật lên các bản dựng mới nhất từ ​​bộ phận hỗ trợ của VMware hoặc Veeam có thể thêm khóa đăng ký trên máy chủ VBR để vô hiệu hóa quá trình xử lý VMware mới.

Giải pháp

Cập nhật lại reg key áp dụng lại cho VBR nhé, và lưu ý phải backup regedt32 trước khi thao tác nhé.

Đường dẫn bên dưới:

 ‘HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Veeam\Veeam Backup and Replication’

  • Type: REG_DWORD
  • Name: VMwareDisableAsyncIo=1
  • Value data: 0
  • Base: Hexadecimal
Image 3

Không cần khởi động lại máy chủ VBR hoặc dịch vụ sao lưu Veeam sau khi thêm khóa.

Start lại Job kiểm tra nhé

Chúc các bạn thành công.Tham khảo https://forums.veeam.com/vmware-vsphere-f24/vddk-async-operation-errror-2-t58591.html

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More