IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Microsoft ra bản cập nhật Exchange 2019 CU9 and Exchange 2016 CU20

0 858

Như các bạn đã biết vừa qua hệ thống máy chủ điện tử MS Exchange bị lỗ hổng bảo mật khá lớn, và cũng đã ra các bản SU, CU để vá lỗi.

Ngày 16/03/2021 Microsoft đã ra hẵn 1 CU mới để cập nhật với Exchange 2019 CU9 và Exchange 2016 CU20. Cả hai đều chứa cùng 12 bản sửa lỗi hoặc cải tiến mới được ghi nhận, cũng như tất cả các bản sửa lỗi và bản cập nhật bảo mật đã phát hành trước đó cho phiên bản Exchange tương ứng và các bản cập nhật DST mới nhất. CU for Exchange 2019 chứa 3 bản sửa lỗi bổ sung không áp dụng cho Exchange 2016.

Các cải tiến, thay đổi và sửa chữa đáng chú ý là;

  • Bao gồm các bản cập nhật bảo mật để giảm thiểu các lỗ hổng zero-day (HAFNIUM) đã được phát hành vào đầu tháng này.
  • KB5001184 EAC không có tùy chọn để chọn người thuê chính xác cho hộp thư Office 365.
  • KB5001188 Các thuộc tính MRM không chính xác được đóng dấu trên chuyển phát mục thư khi gửi đến nhiều hộp thư trên cùng một cơ sở dữ liệu.
  • KB5001192 Microsoft Teams không hiển thị lịch do Tự động phát hiện v2 không nhận dạng được trang web. KB5001195 UPN được chỉ định khi tạo hộp thư sẽ tự động bị ghi đè gây ra lỗi đăng nhập.
  • KB4583558 chức năng xem trước PDF trong OWA dẫn đến hành động tải xuống không mong muốn.
  • KB5001181 Một số trường hợp tìm kiếm nhất định không thể trả lại kết quả mong đợi ở chế độ trực tuyến Outlook trong Exchange Server 2019.
  • 5000631 ID sự kiện 1003, 1309 và 4999 được ghi lại sau khi cài đặt Exchange Server 2019 CU8.

Bản phát hành này không bao gồm các bản cập nhật mới cho Lược đồ Active Directory cho Exchange 2019 và Exchange 2016. Bản cập nhật hàng quý được lên kế hoạch tiếp theo là vào tháng 6 năm 2021. Đó sẽ là bản CU cho Exchange 2016 được lên kế hoạch cuối cùng.

Các anh em sysadmin nên tranh thủ update nhé.

Exchange 2019: CU9 KB4602570 – VLSC Download
Exchange 2016: CU20 KB4602569 – Download – UM Language Pack

Chúc các bạn may mắn trong việc quản trị Exchange Server

Phương Nguyễn

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More