IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

ExchangeServer

Bảo vệ máy chủ Exchange bị tấn công- Phần 1

Bảo mật các máy chủ Exchange là một trong những điều quan trọng nhất mà người bảo vệ có thể làm để hạn chế sự tiếp xúc của tổ chức với các cuộc tấn công. Mọi mối đe dọa hoặc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến máy chủ Exchange phải được xử lý ở

Lỗ hổng Exchange Server 2010, 2013, 2016 và 2019

Như các bạn đã biết mấy ngày qua Exchange của Microsoft có lỗ hổng lớn liên quan đến bảo mật (ví dụ: máy chủ xuất Outlook lên web / OWA và ECP). Một số thông tin đến ae làm system admin để nắm.Microsoft vừa phát hành bản vá cho nhiều

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More