IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Phát hiện lỗ hổng bảo mật mới trong Windows Print Spooler CVE-2021-34527

0 616

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa thông tin đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước về CVE-2021-34527, lỗ hổng thực thi mã từ xa thứ 2 trong Windows Print Spooler.

Theo NCSC, vào ngày 1/7, Microsoft tiếp tục công bố CVE-2021-34527, lỗ hổng đang được cho là liên quan đến lỗ hổng CVE-2021-1675 trước đó.

Khai thác thành công lỗ hổng thực thi mã từ xa thứ 2 trong Windows Print Spooler, các đối tượng tấn công có thể thực thi mã tùy ý với các đặc quyền của hệ thống.

Cùng với việc cập nhật thông tin về lỗ hổng mới trong Windows Print Spooler, Trung tâm NCSC cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và kịp thời có phương án xử lý trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật mới.

Trước đó, vào ngày 22/6, Trung tâm NCSC đã phát hành cảnh báo rộng rãi về dự báo sớm nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng.

Tại cảnh báo này, NCSC cho biết, trong tháng 6, Microsoft đã công bố bản vá cho lỗ hổng bảo mật CVE-2021-1675 trong Windows Print Spooler cùng với thông tin bổ sung rằng thực tế lỗ hổng này có thể khai thác từ xa và tăng mức độ ảnh hưởng của lỗ hổng từ thấp lên nghiêm trọng. Lỗ hổng CVE-2021-1675 đang được gọi với cái tên là “PrinterNightmare”.

Hướng dẫn cập nhật vá lỗi của Microsoft nhé

IT quản trị có thể rà soát các server thật sự không cần thiết chạy dịch vụ Spool Printer thì tắt đi nhé

Cách 1: Dùng Powershell

Kiểm tra dịch vụ

Get-Service -Name Spooler

Tắt và disable startup

Stop-Service -Name Spooler -Force
Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

Cách 2: Dùng GPO

Computer Configuration / Administrative Templates / Printers

Disable the “Allow Print Spooler to accept client connections:” policy to block remote attacks

CVE-2021-34527 – Security Update Guide – Microsoft – Windows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerability

Nguồn https://phuongnguyenblog.com/phat-hien-lo-hong-bao-mat-moi-trong-windows-print-spooler-cve-2021-34527.html

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More