IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn
Browsing Tag

Trao đổi 2016

Exchange 2013/2016/2019 cho phép TLS 1,2

Gần đây tôi đã được làm việc với một khách hàng để nâng cấp lên Exchange Server 2016, một trong những yêu cầu là để cho phép TLS 1,2. Sau đây sẽ hướng dẫn bạn thông qua việc chuẩn bị, thực hiện và sau đó thử nghiệm.Đối với các thử

Exchange TLS & SSL Best Practices

Note: for more up to date guidance on TLS, please see this post.Whether you are running Exchange on-premises, in the cloud, or somewhere in between, we know that security is a top priority. Microsoft is committed to giving you the

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More