IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Thay đổi thời gian hiệu lực tối đa của chứng chỉ CA

0 192

Đầu năm nay, Apple đã thông báo rằng họ sẽ giới hạn thời gian hiệu lực TLS / SSL tối đa là 398 ngày kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020.

THỜI GIAN CÒN LẠI: 77 NGÀY NỮA

VẤN ĐỀ: Chứng chỉ được cấp vào hoặc sau ngày 31 tháng 8 năm 2020 với thời hạn hiệu lực dài hơn 398 ngày sẽ không được tin tưởng trong các sản phẩm của Apple

GIẢI PHÁP: Các gói SSL của Sectigo/Comodo và nhãn OneSignSSL, chúng tôi có thể cung cấp thời gian tối đa là 5 năm, các sản phẩm của Digicert/GlobalSign có thời gian hiệu lực tối đa 2 năm. Điều này có nghĩa là các đơn hàng với thời gian cấp lơn hơn 398 ngày sau ngàu 31 tháng 8 năm 2020 sẽ được tự động cấp tối đa là 398 ngày và sẽ tự động gia hạn trước khi SSL hết hạn.

Nghĩa là sau này chúng ta mua chứng chỉ số có thời gian mua tối đa được 5 năm, Tuy nhiên khi cấp phát mỗi lần 1 chứng chỉ số là 13 tháng tức 398 ngày cho 1 chứng chỉ số. Mỗi năm sẽ tự động gia hạn lại dần cho hết 5 năm.

HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT: Bạn sẽ nhận được chứng chỉ mới trước khi chứng chỉ cấp với thời gian tối đa 398 ngày hết hạn và bạn cần cập nhật lại chứng chỉ mới để có hiệu lực.

Thông tin chi tiết:

https://sectigo.com/resource-library/apple-to-limit-accepted-tls-certificate-duration-to-one-year

https://www.digicert.com/position-on-1-year-certificates/

Nguồn internet

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More