IT Share NVP -ViettechgroupVN-Phuong Nguyen blog Viettechgroup.vn | Share make us stronger Knowledge is Sharing Viettechgroup- Sharing Make Us Stronger-Kiến thức CNTT là sự chia sẻ- NVP-Chia sẻ làm chúng ta mạnh hơn-Viettechgroup.vn Viettechgroup.com.vn| ITShareNVP Channel | Phương Nguyễn | Phuong Nguyen Blog| Lưu trữ kiến thức chia sẽ kinh nghiệm CNTT | Phương Nguyễn

Windows 10 phiên bản 1909 phát hành

0 107

Chúng tôi đang ở dịch vụ của bạn với phiên bản Cập Nhật của sản phẩm Windows của Microsoft. Bài đăng này luôn được Cập Nhật bởi Dear Muhammad, nhưng do lịch trình bận rộn của mình tôi gửi bài nó.

Tôi phải nhắc nhở bạn rằng Microsoft sẽ phát hành một bản Cập Nhật thứ mười vào tháng tới mà bạn có thể nhận được từ 1903 để 1909.

Lưu ý: bạn có thể sử dụng KMS Server của chúng tôi để kích hoạt Windows này. Để thực hiện việc này, chạy dấu nhắc lệnh ở chế độ đặc quyền nâng cao (như tạo bằng cách nhấp chuột phải và chạy như quản trị viên). Sau đó sử dụng các lệnh sau để sử dụng KMS Server của chúng tôi:

SLMgr/skms kms.digiboy.ir

Và cuối cùng, sử dụng lệnh sau để kích hoạt Windows:

SLMgr /them

Lưu ý: bạn có thể phải lặp lại lệnh thứ hai nhiều lần vì máy chủ KMS bận rộn của chúng tôi.

Tôi sẽ mang lại cho bạn các tập tin chính của các tập tin SHA và MD5 để bạn có thể tìm ra nếu các tập tin được tải về và đặt lại với nhau.

Tôi đã thử nghiệm phiên bản này trước khi phát hành.

Tải về Windows 10 phiên bản 1909 X64

Liên kết: tải về Windows 10 phiên bản 1909 X64

Kích thước: 4,92 GB

Tải về Windows 10 phiên bản 1909 x86

Liên kết: tải về Windows 10 phiên bản 1909 X64

Kích thước: 3,45 GB

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More